Har du fået omdannet dit IVS til et ApS eller A/S?

Martin Hauschild Høgholm

 

Det har siden d. 15. april 2019 ikke været muligt at stifte iværksætterselskaber (de såkaldte IVS’er) og fra d. 15. oktober 2021 er det helt slut med IVS’erne, som udfases endeligt.

IVS til et ApS eller A/S?

Inden d. 15. oktober 2021 skal du derfor have gennemført en omdannelse af dit selskab til enten et ApS eller et A/S.

Hvis du ikke når at registrere omdannelsen, risikerer du, at Erhvervsstyrelsen vil sende dit selskab til tvangsopløsning, hvor der i forbindelse med nedlukning af dit selskab vil påløbe omkostninger til bl.a. en likvidator.

Hvis ikke dit selskab skal tvangsopløses, skal du derfor aktivt tage hånd herom inden d. 15. oktober 2021, og gennemføre en omdannelse af dit selskab til enten et ApS eller et A/S

I forbindelse med omdannelsen skal der mindst være en selskabskapital i ApS’er på 40.000 kr. og i A/S’er 400.000 kr.

--------------------

Eksempel:

Er der i dit IVS en registreret selskabskapital på 1 kr. og du ønsker at omdanne til et ApS skal du foretage en kapitalforhøjelse med mindst 39.999 kr. så den samlede selskabskapital bliver 40.000 kr.

 Hvis du i stedet ønsker at omdanne til et A/S, skal kapitalforhøjelsen mindst være 399.999 kr

---------------------

Kapitalforhøjelsen i dit IVS kan ske på følgende 3 måder:

  • Indskud af kontanter
  • Indskud af andre værdier (apportindskud) eller
  • Fondsforhøjelse

Generalforsamlingen skal senest d. 15. oktober 2021 have truffet beslutning om omdannelse, hvor vedtægterne samtidig skal tilrettes, og dit selskabsnavn ændres, så det efterfølgende fremgår, at selskabet nu er et ApS eller A/S.

Inden 14 dage fra generalforsamlingen skal du have gennemført registreringen ved Erhvervsstyrelsen.
Ønsker du derimod ikke at omdanne dit selskab, kan du i stedet opløse selskabet ved en betalingserklæring. Sammen med erklæringen skal du vedlægge dokumentation fra Skattestyrelsen om, at IVS’et ikke har gæld for skatter eller afgifter.

Vi har en række eksperter indenfor selskabsret, som kan hjælpe dig med en vurdering af, hvordan din omdannelse fra et IVS til ApS eller A/S bedst gennemføres. Vi hjælper dig også gerne med at lukke IVS’et ved erklæring, hvis der ikke skal ske omdannelse.