Bygaden 1 A, 7990 Ø. Assels ejendom.

Bygaden 1 A, 7990 Ø. Assels

Boligtype: Beboelsesejendom med 4 lejligheder (samt butikslokale)
Bolig: 375 m2
Grund: 1419 m2
Off. vurdering: 1.250.000,00 kr.
Fremvisning: 05.01.2022 kl. 13:30
Auktionsdato: 11.01.2022 kl. 10:30
Hent salgsopstilling

Fremvisning efter forudgående tilmelding til Advokathuset Funch & Nielsen, tlf. 96 17 25 82 eller pr. mail LB@advokathuset.dk senest dagen før. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.

En auktionskøber bør være opmærksom på, at denne indtræder i den nuværende ejers forpligtelser og rettigheder overfor ejendommens lejer. Morsø Kommune sørger for genhusning af lejeren på grund af boligens tilstand. Der er indbetalt depositum kr. 5.800,00.

Ejendommen, der er opført i 1923 med til-/ombygning i 1990 ligger i Ørding, hvilket er en mindre landsby på Mors. Ejendommen ligger lige overfor byens forsamlingshus, og med kort afstand til byens købmand, friskole og kirke. Bebygget areal iflg. BBR 375 m2, kælder 70 M2 og tagetage 154 m2. Erhvervsareal 170 m2.

Ejendommen består af butikslokale med dertilhørende mindre baglokale samt 4 boliger, garage og et større lagerrum.

Ejendommens ydermure består af røde mursten. Taget består ifølge BBR af fibercement med asbest. Både ydermuren og taget bærer præg af tidens tand, og trænger til vedligehold. Ejendommens vinduer består hovedsageligt af vinduer med hvide plastikrammer.

Kommunen har foretaget besigtigelse af ejendommen med henblik på undersøgelser af ejendommens sundhedsmæssige tilstand. Resultat af denne besigtigelse fremgår nedenfor.

Ejendommen er fordelt mellem følgende husnumre:
• Bygaden 1a
• Bygaden 1b
• Bygaden 1c
• Bygaden 1d
• Bygaden 1e

Vedr. Bygaden 1a:
Butikslokaler med dertilhørende baglokale. Lokalet fremstår bygningsmæssigt i udmærket
stand, men trænger til en større omgang modernisering og rengøring. Det skal bemærkes, at der er et hul i væggen i baglokalet ud til ejendommens lagerrum.

Butikslokalet er af kommunen vurderet som værende sundhedsrisiko niveau 3, hvorfor der skal ske forbedringer.


Vedr. Bygaden 1b:
Privat bolig med 3 værelser og køkken samt badeværelse. Boligen fremstår i særdeles dårlig stand, og der er adskillige vandskader, bl.a. i boligens mellemgang til badeværelse, hvilket har medvirket skimmelaktivitet. Herudover er der mange efterladte affekter, møbler mv. Boligen trænger til en stor omgang rengøring. Der forefindes ovn m/komfur, emhætte og opvaskemaskine.

Boligen er af kommunen vurderet som værende sundhedsrisiko niveau 2, hvorfor der skal ske væsentlige forbedringer af boligen, da denne ellers vil blive kondemneret.


Vedr. Bygaden 1c:
Privat bolig med stor stue, køkken og værelse med dertilhørende badeværelse.

Boligen er af kommunen vurderet som værende sundhedsrisiko niveau 2, hvorfor der skal ske væsentlige forbedringer af boligen, da denne ellers vil blive kondemneret.


Vedr. Bygaden 1d:
Bolig i ejendommens tagetage, hvor loftet går til kip med synlige bjælker. Boligen består af køkken, stue, badeværelse og et soveværelse.

Der er foreløbigt en lejer i ejendommen, som dog forventes genhuset snarest. Lejeren betaler kr. 4.000,00 inkl. el månedligt.

Boligen er af kommunen vurderet som værende sundhedsrisiko niveau i, hvorfor denne bliver kondemneret.


Vedr. Bygaden 1e:
Boligen er tillige beliggende i ejendommens tagetage m/køkken, bad og 3 store værelser.
Boligen er af kommunen vurderet som værende sundhedsrisiko niveau i, hvorfor denne bliver kondemneret.


Ejendommen opvarmes med henholdsvis fjernvarme og luft/luftvarmepumpe.

Der er privat vandforsyningsanlæg og der er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen.