Vembvej 17, 7500 Holstebro

Vembvej 17, 7500 Holstebro

Boligtype: Landbrugsejendom
Bolig: 138 m2
Grund: 115976 m2
Off. vurdering: 1.800.000,00 kr.
Hent salgsopstilling

AUKTIONEN ER UDSAT 

 

Henset til husets stand er der IKKE fremvisning af ejendommen.

Interesserede er velkommen til selv at køre forbi og besigtige ejendommen.

Det bemærkes, at besigtigelse af bygningerne indenfor sker på eget ansvar.

 


Landbrugsejendom beliggende i landlige omgivelser på 115976 M2, heraf vej 950 m2.

Ejendommens bygninger er nedrivningsmodne. Der har været rotteangreb, hvorfor kloakkerne er lukkede.

Der er afbrudt fra forsyningsselskaberne.

I bygningerne henstår meget gammelt indbo og affald. Der henstår tillige 2 campingvogne og 2 jernbanevogne, der tillige er fyldt med affald og gammelt indbo. Køber må påregne, at der ikke foretages oprydning på ejendommen. Der er indgået følge lejeaftaler:

1. Hans Ebbe Larsen, 4,99 ha, leje kr. 10.000 årligt, der betales hhv 1.5. og 1.9. Der er tale om barkjord og indgår i lejerens brakregnskab.

2.Georg Fløng og Henning Larsen, matr.nr. 6-af og 8-p af Navr by, Navr. I alt 2,5582 ha. Bruges til juletræer. Omfatter ikke jagtretten. Lejen udgør årligt kr. 4.000. Udløber 1.1. 2026

3.Holstebro og Omegns Fiskeriforening , i8o m langs Storåen på matr nr. 18-d, Navr by, Navr. Aftalen udløber 31.12.2041. Leje for 2022 udgør kr. 3.240.

4.Jørgen Riis Pedersen. Matr.nr. 6-L, Alstrup, Naur mfl., Arealet udgør dels 1,5 tdr. jord der ikke er særskilt matrikuleret, men udgør en del af matr.nr. 8-P Naur By, Naur. Jorden er beliggende øst for ejendommen og del leje af 1,5 tdr. jord med ret til vandløb Naur Bæk. Lejen er betalt frem til 1.10. 2039 og er inkl jagtret.

Lejeren har FORKØBSRET til det lejede på kr. 60.000 men forudbetalt leje pr. 1.9. 2009 på kr. 27.500 modregnes og forkøbsretten er således sat til kr. 32.500.


Resten af ejendommen kan ikke dyrkes.