Hedegårdsvej 1, Gatten, 9670 Løgstør

Auktionsdato: 18.04.2023 kl. 11:00
Hent salgsopstilling

Iflg. BBR har ejendommen bestået af et stuehus på 142 m2 samt 3 tiloversblevne landbrugsbyg-finger på henholdsvis 170 m2,121 M2 og 144 m2.
Ejendommen er forladt og præget af brand i alle bygninger. En del er næsten udbrændt, men al-le er utilgængelige på grund af nedstyrtningsfare.
Ejendommen er beliggende lidt fra offentlig vej og adgangsvejen er næsten tilgroet.
Iflg. BBR har ejendommen været opvarmet med centralvarmeanlæg med fast brændsel.
Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg.
Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.
Grundareal 3681 M2.
På grund afnedstyrtningsfare er der ingen fremvisning afejendommen.