Møllevej 2, 8830 Tjele

Boligtype: Landbrugsejendom
Bolig: 306 m2
Off. vurdering: 16.400.000,00 kr.
Auktionsdato: 23.08.2024 kl. 10:30
Hent salgsopstilling

Tinglyst areal 398.501 m², heraf vej 4.740 m². Boligareal: 306 m². Ejendommen består af 10 bygninger, hvor stuehuset fra 1887 har et boligareal på 306 kvm fordelt på seks værelser, et badeværelse og et toilet. Varmekilde: Naturgas.


Herudover er anført:
Bygning til kvæg, får m.m. på 591 kvm, opført i 1970, lade til foder, afgrøder m.v. på 338 kvm opført i 1912, maskinhus, garage m.v. på 140 kvm opført til 1962, maskinhus, garage m.v. på 80 kvm opført i 1978, garage på 21 kvm opført i 1970, stald til kvæg, får m.v. på 2411 kvm opført i 1191 og ombygget i 2006, bygning til landbrug m.v. på 132 kvm opført i 1991, stald til kvæg, får m.v. på 2219 kvm opført i 2002.


Vi gør opmærksom på, at ovenstående oplysninger udelukkende baserer sig på udskrift fra BBR-meddelelsen samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.


Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen. Derfor må en køber acceptere at overtage ejendommen, som den er og forefindes, uden at kunne gøre krav på fejl og mangler over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror sig på lovgivningens almindelige regler.


Det skal desuden bemærkes, at auktionskøber selv skal sørge for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder, uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Bemærk at budsum er inkl. moms, men størstebeløbet er med tillæg af moms. Køber sørger for
afregning af moms til SKAT.