Salg af Floutrupvej 7a og 7b, Selde, 7870 Roslev

For klient udbydes dobbelthus centralt beliggende i Selde, tæt på skole og indkøbsmuligheder,
ca. 20 km fra Skive til salg.


Ejendommens areal udgør 155 kvm, hvoraf 141 kvm er registreret som boligareal.
Ejendommen er under totalrenovering og sælges som beset.


Ejendommen har tidligere været anvendt som 2 udlejlighedslejligheder. I forbindelse med salget
af ejendommen er det et krav fra sælgers side, at husene sammenlægges til én bolig, som skal
beboes af ejeren.


Der ønskes afgivet bud på ejendommene. Tilbuddet bedes fremsendt til Advokathuset Funch &
Nielsen, Resenvej 83, 7800 Skive, mail: lba@advokathuset.dk, senest d. 31.08.2023.


For nærmere oplysninger om ejendommen samt for rekvirering af udbudsmateriale kontaktes:
Advokathuset Funch & Nielsen
Resenvej 83, 7800 Skive
lba@advokathuset.dk
Tlf. 96154012