Ullsgade 3, 6990 Ulfborg

Boligtype: Beboelsesejendom
Bolig: 164 m2
Off. vurdering: 580.000,00 kr.
Fremvisning: 14.10.2022 kl. 14:00
Auktionsdato: 19.10.2022 kl. 10:00
Hent salgsopstilling

Ny tvangsauktion 19.10.2022 kl. 10.00. Bud på 1. auktion kr. 60.000,00.

Fremvisning finder sted den 14.10.2022 kl. 14.00. Tilmelding nødvendig senest dagen før på tlf. 96172582 eller mail LB@advokathuset.dk

Mindre byhus beliggende centralt i Ulfborg og opført i mursten år 1900.
Ejendommen er registreret med et bebygget areal på 88 M2 og en udnyttet tagetage på 30 m2.
Ejendommen er registreret med 5 værelser, men fremtræder som om 2 værelser er sammenlagt. Indeholder tillige køkken og toilet.


Ejendommen er opført i gulmalede mursten med tegltag. På ejendommen er der tillige en garage/carport, der ikke fremgår af BBR.


Ejendommen er meget medtaget og kræver renovering, ligesom der skal foretages oprydning inde som ude.
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Der er privat vandforsyningsanlæg. Fælleskloakeret: spildevand + tag + overfladevand. Iflg. BBR skal ejendommen på sigt kloaksepareres, og udgifterne hertil påhviler auktionskøber.