Hvordan får jeg pengene tilbage for mit forbrugerkøb?

Kender du reglerne for at få dine penge tilbage, når du har købt noget?

Hvordan får jeg pengene tilbage for mit forbrugerkøb?

Når man handler som forbruger (se forklaring nedenfor), finder forbrugeraftaleloven anvendelse. Forbrugeraftaleloven er lavet for at give forbrugere beskyttelse, når de handler med erhvervsdrivende.

Forbrugeraftaleloven finder anvendelse på forbrugeraftaler, altså: “en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.”, jf. forbrugeraftalelovens § 2.

I forbrugeraftalelovens kapitel 4 er regulerer forbrugerens mulighed for at gøre brug af en fortrydelsesret, når aftalen vedrører fjernsalg. Altså ikke, når man handler i sælgers butik, men når man bestiller på internettet (nethandel), bestiller over gennem telefon, over e-mail og lignende.

I lovens § 18 er fastsat, at forbrugeren kan træde tilbage fra aftaler vedrørende fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Dog gælder disse regler eksplicit ikke for en række forhold, som er fastsat i lovens § 18, stk. 2. Disse kan findes her (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457) Navnlig kan nævnes:

  • tjenesteydelser, som er påbegyndt, og hvor forbrugeren har givet samtlige fornødne oplysninger om opgaven samt samtykke,
  • produkter, som er fremstillet efter specifik efterspørgsel fra forbrugeren,
  • specifikt adspurgte hasteopgaver vedrørende reparation og vedligeholdelse.
  • let fordærvelige varer
  • aftaler omfattet af forbrugeraftalelovens § 7, stk. 2 (som ligeledes kan ses på ovenstående link)

Altså bemærkes, at der ikke i forbrugeraftaleloven er fastsat nogen regler om, at en forbruger har returret, når man køber julegaver i en butik, medmindre disse er købt online. Dette kan dog ofte fremgå af butikkens returrettigheder eller  salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Her vil det ofte fremgå, at køber mod at bevise kvittering samt tilbageleverer i original indpakning kan på pengene tilbage. Dette er dog ikke en ret efter nogen love, når der handles i butikker.

Dog kan du som forbruger forsøge at lade købeloven finde anvendelse, da denne har særlige bestemmelser, som gælder for forbrugerkøb. Et forbrugerkøb er, når en køber, som handler uden for sit erhverv (en forbruger) foretager et køb hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, jf. købelovens § 4 a.

Følgende regler kan du gøre gældende over for butikken, hvis ikke det købte er i den stand, som produktet burde være i, eller når der er andre komplikationer i forbindelse med handlen:

Købelovens bestemmelser gældende for forbrugere kan anvendes, når man ønsker at reklamere over mangler ved det købte, eller når der foreligger andre tvister vedrørende købet. Dette kan for eksempel være vedrørende købesummen (reguleret i købelovens § 72), leveringsstedet (reguleret i § 73), eller vedrørende forsinkelse mv. (reguleret i § 74 og § 75).

I købelovens § 75 b fastsætter, at salgsgenstanden skal være af den aftalte beskrivelse (både i forhold til kvalitet og mængde), og efter § 75 c være egnet til det formål, som det købte typisk ville skulle anvendes til. Sælgeren skal også give dig som køber alle relevante og nødvendige oplysninger om salgsgenstanden, jf. købelovens § 76. Disse er dog blot et udpluk af lovens regler på området, hvor der findes mange flere. Disse kan læses her (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1853).

Ret beset medfører påberåbelse af bl.a. ovenstående bestemmelser, samt medhold i, at forholdene er som angivet, at køber kan kræve afhjælpning af manglen, forholdsmæssigt afslag i prisen eller at ophæve købet, jf. købelovens § 78 samt flere følgende (disse kan også læses på ovenstående link).

Reglerne kan dog være en smule komplicerede, hvorfor vi i tilfælde af egentlige tvister må tilråde, at du som forbruger (eller som den erhvervsdrivende) får hjælp til at gøre de rigtige love og de korrekte bestemmelser gældende over for den anden part.