Fuldmagter

Gør det let for dine pårørende at hjælpe dig

Har du brug for et juridisk dokument, som giver en anden person mulighed for at handle på dine vegne? Hvis ja, så bør du oprette en fuldmagt.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvad er en fuldmagt?

Med en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til at handle på dine vegne over for andre i et nærmere bestemt omfang.

Det indebærer altså, at du, hvis der er oprettet en gyldig fuldmagt, bliver forpligtet af de handlinger, som fuldmægtigen har foretaget på dine vegne.


Hvorfor oprette en fuldmagt?

Det kan være praktisk at give en anden person fuldmagt til at handle og træffe beslutninger på dine vegne, hvis du af en eller anden årsag ikke selv er i stand til det. Det kan være, at du er fysisk forhindret, eller at du ikke har overskuddet til at sætte dig ind i det pågældende emne.


Hvem kan oprette en fuldmagt?

Alle myndige personer, som er i stand til at handle fornuftsmæssigt og forstå konsekvenserne af sine handlinger, kan oprette en fuldmagt.

Hvis der ikke er noget aktuelt behov for fuldmagten, men du ønsker at sikre dig for det tilfælde, at du i fremtiden ikke længere kan varetage egne interesser, skal der i stedet oprettes en fremtidsfuldmagt.


Hvad kan der gives fuldmagt til?

Du kan give en anden person fuldmagt til at foretage bestemte handlinger for dig, eller til at repræsentere dig i bestemte relationer. Det kan f.eks. være i relation til banken, hvor du ønsker en pårørendes hjælp til at hæve penge eller til generelt at varetage dine interesser i forhold til investeringer og lignende.

Fuldmagtens indhold og rækkevidde udspecificeres af dig.

Der er dog forhold, som der ikke kan gives fuldmagt til. Det kan være f.eks. anvendelse af en anden persons NemID, oprettelse af testamente og lignende.


Hvem kan vælges som fuldmægtig?

Du kan indsætte præcis den eller de personer, som du ønsker. En betingelse er dog, at pågældende er myndig og ikke selv underlagt værgemål eller en fremtidsfuldmagt.


Hvordan oprettes en fuldmagt?

Fuldmagten bør udfærdiges af en advokat, som kan gennemgå betydningen med dig og tilpasse den lige netop dine individuelle ønsker og behov.

Når indholdet er på plads, oprettes en skriftlig fuldmagt, som træder i kraft, når den er dateret og underskrevet af dig som fuldmagtsgiver.

Hvis du ønsker, at fuldmagten først skal træde i kraft på et senere tidspunkt, hvor du f.eks. ikke længere selv kan varetage dine interesser, bør du i stedet oprette en fremtidsfuldmagt.


Er der særlige gyldighedsbetingelser?

En fuldmagt er kun gyldig, hvis fuldmagtsgiveren, på det tidspunkt hvor han eller hun skriver under på fuldmagten, kan handle fornuftsmæssigt og forstå, hvad det indebærer at give en anden person tilladelse til at handle på sine vegne. For at sikre at den betingelse er opfyldt, bør fuldmagten underskrives i overværelse af to vitterlighedsvidner, en notar eller en advokat, som ved underskrift på fuldmagten attesterer, at det er tilfældet.

 

Hvor længe gælder en fuldmagt?

En fuldmagt gælder indtil fuldmagtsgiveren eventuelt kalder den tilbage.

Almindelige fuldmagter kaldes tilbage ved, at du som fuldmagtsgiver oplyser fuldmægtigen om, at fuldmagten ikke længere gælder og kræver fuldmagtsdokumentet tilbage.

Fuldmagter bortfalder automatisk, hvis der bliver etableret et værgemål på det område, fuldmagten dækker, samt hvis en fremtidsfuldmagt sættes i kraft, eller hvis fuldmagtsgiveren går bort.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail