Afgiftsfrie gaver

Kender du reglerne for gaveafgift?

Ønsker du at give en større gave ud over særlige mærkedage til f.eks. dine børn, børnebørn eller andre, der står dig nært, skal du være særligt opmærksom på reglerne om gaveafgift.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvad må du give skattefrit i gave?

Du kan én gang om året afgiftsfrit give gaver op til en værdi af kr. 74.100 kr. (2024) til dine børn, stedbørn og børnebørn, samlevere der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, forældre og i nogle tilfælde også dine plejebørn.

Overstiger gaven afgiftsgrænsen, skal der betales 15% i gaveafgift.

 

Hvor meget må du give til dine svigerbørn?

Til dit barns ægtefælle kan du give gaver op til kr. 25.900 kr. (2024) om året, inden der skal betales 15% i gaveafgift.

 

Undgå at betale gaveafgift

Herudover gælder en række yderligere regler, og i nogle tilfælde kan man risikere at skulle betale helt op til 36,25% i gaveafgift. Det er derfor vigtigt, at du, inden gaven er givet, har søgt den rigtige rådgivning.

Det kan f.eks. være store gaver og gaver til personer, der IKKE er nærtbeslægtede:

Hvis man giver gaver, der overstiger grænseværdierne eller gavemodtager ikke er børn, børnebørn eller svigerbørn, er der særlig grund til varsomhed, da man her kan risikere at udløse en utilsigtet gaveafgift på helt op til 36,25 %.

Der er mulighed for at udgå eller minimere afgiften, hvis man griber sagen rigtigt an – f.eks. ved at yde lån i stedet for gaver, og det er derfor vigtigt at du, inden gaven er givet, har søgt juridisk rådgivning.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail