Immaterialret

Få styr på dine rettigheder ifm. et produkt, varemærke eller design

Har du udviklet eller opfundet et nyt produkt? Eller er dit eksisterende produkt, varemærke eller design blevet krænket? Som virksomhed kan man komme ud for, at en konkurrent eller anden aktør direkte kopierer f.eks. et logo, et navn, en opfindelse eller har fået samme idé.

Immaterialretten omhandler beskyttelse af enerettigheder til et produkt, varemærke eller et design. Og uanset om du vil opnå beskyttelse, din enerettighed allerede er blevet krænket, eller du beskyldes for at krænke en andens rettigheder, kan du søge juridisk rådgivning hos os.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvad er immaterielle rettigheder?

Immaterialretten omhandler beskyttelse af enerettigheder til enten et produkt, varemærke eller design. Det betyder med andre ord, at du med en immateriel rettighed kan beskytte din fremstilling mod, at andre kopierer den, og du opnår således eneret til at bestemme, hvordan og af hvem den må bruges.

De immaterielle enerettigheder er lovbestemte ud fra en opfattelse af, at enhver bør kunne nyde frugterne af eget arbejde, hvilket er til gavn for hele samfundet.


Hvad kan jeg beskytte med en immateriel rettighed?

Beskyttelsen af din opfindelse eller dit værk er omfattet ved lov. Rettens udstrækning bestemmes ud fra en identitetsoplevelse og kan antage mange fysiske former.
Immaterielle rettigheder er opdelt i; Patentloven, Brugsmodelloven, Ophavsretsloven, Varemærkeloven og Designloven.

 

Patentloven

Patentloven dækker over opfindelser af en særlig teknisk karakter, der ikke før er set. Det kan f.eks. være et nyt apparat eller produkt eller en ny metode eller fremstillingsmåde.

Eneretten opnås ved en erhvervsmæssig udnyttelse.

 

Brugsmodelloven

Brugsmodelloven beskytter produkter, apparater og anvendelser. Det vil sige, at du som et alternativ til patentbeskyttelse kan vælge en brugsmodelregistrering. Du skal dog være opmærksom på, at brugsmodellen modsat patentretten ikke beskytter en fremstillingsmåde.

Eneretten opnås ved en erhvervsmæssig udnyttelse.

 

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven beskytter kunstneriske og litterære værker, men ikke ideer og motiver. Omfattet er f.eks. tekster, billeder, musik og film.

Eneretten opnås ved eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden. Det vil sige via spredning, visning og fremførelse.

 

Varemærkeloven

Varemærkeloven omfatter forretningskendetegn, der adskiller én virksomheds varer fra andres. Det kan f.eks. være ord, figurer og andet vareudstyr.

Eneretten opnås ved en erhvervsmæssig benyttelse.

 

Designloven

Designloven beskytter et produkts udseende og omfatter således den visuelle opfattelse. Det kan være alt fra en vare og grafiske symboler til skrifttyper og webdesign - alt sammen noget, der har med udseendet at gøre.

Eneretten opnås ved en kommerciel udnyttelse.


Hvordan registreres en immateriel rettighed?

Hos Patent- og varemærkestyrelsen kan du ansøge om at beskytte din opfindelse, dit navn, logo og dit design for netop at opnå en immateriel rettighed. For at undgå unødig lang sagsbehandlingstid, står vi naturligvis klar til at hjælpe dig med at ansøge.
Du kan læse mere om ansøgningen hos Patent- og Varemærkestyrelsen.


Hvis din enerettighed er blevet krænket

Bliver du opmærksom på en krænkelse, bør du straks reagere for at undgå skade af din virksomheds værdi. Du kan nemlig risikere at miste din enerettighed, hvis du er bekendt med en krænkelse uden at reagere. Og derfor skal du straks håndhæve din ret over for krænkeren. Vi bistår både med at etablere, sikre og beskytte en immaterialret. Vi tager bl.a. kontakten til krænkeren og hjælper med at nedlægge et forbud, fjerne produktet fra markedet eller kræve erstatning. Vi har tillige stor erfaring med konfliktløsning og retssagsbehandling og hjælper gerne både små og store virksomheder.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail