Boudlæg

Hvis du er afdødes nærmeste efterladte og tilbyder at betale for begravelsen, kan boer med værdier for højst 46.000 kr. (indeksreguleret), efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, udleveres som boudlæg.

Hvis du modtager et boudlæg, hæfter du alene for udgifterne til begravelsen og boets behandling, og du vil normalt også blive pålagt at sørge for, at afdødes lejemål ryddes. Du hæfter til gengæld ikke for afdødes gæld, herunder husleje.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail