Offentlig ret / forvaltningsret

Har du fået det, lovgivningen giver dig ret til?

Regler inden for det offentligretlige område kan være vanskelige at finde rundt i. I en lang række tilfælde bliver du som borger eller erhvervsdrivende en del af den offentligretlige regulering, og det betyder, at du ikke altid får den tilladelse, dispensation, ydelse eller vejledning, som lovgivningen rent faktisk giver dig ret til.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Forvaltningsret

Forvaltningsretten, som dækker over reglerne om offentlige myndigheders ageren over for borgerne, udgør selve rammen for udøvelsen af ​​særlovgivningen indenfor en række retsområder. Den omhandler primært retsforholdet mellem forvaltningen og den enkelte borger, men også forholdet til virksomheder og foreninger dækkes herunder.

Retsforholdet præciseres gennem såkaldte forvaltningsakter. Det vil sige beslutninger, som specificerer en borgers retsstilling i en eller anden sammenhæng.

Når du som privat skal samarbejde med det offentlige - frivilligt eller ufrivilligt - er det en god idé at kende de regler, som det offentlige skal følge.

Forvaltningsret kan helt konkret håndtere om så forskellige ting som at opnå tilladelse til byggeri, kontanthjælp eller plejehjemsplads til påbud om nedrivning af byggeri, træfældning, udledningstop mv.


Vi hjælper dig

Hos Advokathuset Funch & Nielsen kan vi hjælpe dig inden for en lang række områder. De inkluderer bl.a:

 • Aktindsigt
 • Ejendomme og infrastruktur
 • Ekspropriation
 • Førtidspension / fleksjob
 • HR og personalejura
 • Indkøbskontrakter (udbud)
 • IT og outsourcing
 • Klagesager / ankenævnsbehandling
 • Kommunalret
 • Miljø, energi og klima
 • Persondata i det offentlige og krav til datasikkerhed
 • Rets- og voldgiftssager
 • Sociale sager

Vi yder bistand for at sikre, at den offentlige myndighed giver optimal sagsbehandling i din sag, og vi sørger for, at myndigheden giver både skriftlige og grundgrund svar og regler. Derfor rådgiver vi også om muligheden for at påklage afgørelsen, så du bliver hjulpet godt videre i ankesystemet eller med at få domstolsprøvet afgørelsen.

Skal du søge om en offentlig ydelse, har du modtaget og påbud, eller har du fået afslag på din ansøgning hos kommuner, står vi klar med rådgivning om dine rettigheder og muligheder.


Vigtige begynder du bør kende til

God forvaltningsskik

God forvaltningsskik er et af de bærende principper i dansk forvaltningsret. Gud forvaltningsskik forpligter bl.a. bestemt til hurtig sagsbehandling, høflig og hensynsfuld optræden og brevskrivning i et klart sprog.

Hjemmelskravet og sagsoplysningskravet

Hjemmelskrav betyder, at enhver forvaltningsakt skal være hjemlet i en lov, mens sagsoplysningskrav dækker over, at afgørelsen selv er ansvarlig for at skaffe de nødvendige oplysninger til at oplyse sagen.

Habilitetsprincippet

betyder Habilitetsprincippet betyder, at personer med egen interesse i bestemmelsen af ​​en sag ikke må deltage i behandlingen af ​​den. Princippet om, at der ikke må ske magtfordrejning, betyder, at der ikke må tages usaglige hensyn i sagsbehandlingen.

Aktindsigt

Retten til aktindsigt følger af både Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, og giver parterne mulighed for at blive kendt med sagens dokumenter.

Tavshedspligt

Princippet om tavshedspligt betyder, at en myndighed ikke må videregive information til en anden myndighed.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail