Tvangsarvinger og tvangsarv

I Danmark kan du bestemme, hvordan dine penge og ejendele skal fordeles, når du dør, ved at lave et gyldigt testamente. Visse familiemedlemmer kan dog ikke udelukkes som arvinger, selv om du ønsker det. Disse arvinger kaldes tvangsarvinger.
Tvangsarv og tvangsarving

Hvem er tvangsarvinger?

Tvangsarvinger er dem, der ifølge arveloven automatisk arver en del af din formue. Dine tvangsarvinger er din ægtefælle, dine børn, samt eventuelt dine børns livsarvinger.

Du kan ikke udelukke din ægtefælle eller dine børn fra din arv, men du kan begrænse deres arv til kun at være tvangsarv. Det kan du gøre ved at lave et testamente. Hvis du bliver separeret eller skilt, vil din ægtefælle automatisk miste retten til at arve efter dig, hvis ikke I har oprettet testamente.

Hvis du ikke har tvangsarvinger, kan du med et testamente bestemme, hvordan hele din arv skal fordeles.

Såfremt du har et barn, som er afgået ved døden, vil dennes livsarvinger (dine børnebørn) indtræde i afdødes sted. Dine børnebørn kan derfor i nogle tilfælde også være tvangsarvinger til dig.

 

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarven er den del af din arv, som ifølge arveloven ubetinget går til din ægtefælle, børn og eventuelt børnebørn. Det udgør 25% af arven og kan ikke ændres. Det sikrer, at dine nærmeste familiemedlemmer altid får en del af arven, og forhindrer dig i at udelukke dem helt.

Hvis du har tvangsarvinger, skal de samlet arve mindst en fjerdedel af din samlede formue, når du dør. Hvis du har både ægtefælle og børn, skal de hver have halvdelen af tvangsarven. Det betyder, at din ægtefælle får 12,5%, og dine børn får også 12,5%. Hvis du f.eks. har tre børn, arver de hver 4,16%.

Tvangsarv
Eksempel

Kan man gøre en tvangsarving arveløs?

En person, der er tvangsarving, kan ikke udelukkes fra at arve, medmindre man slet ikke efterlader sig noget ved sin død. Dog kan en tvangsarving give afkald på sin arv ved at underskrive et arveafkald.

Arveafkald betyder ikke nødvendigvis, at der er konflikt i familien. Det kan faktisk give mening, når:

Den person, der giver afkald på arven, har måske ikke selv brug for pengene. Arven kan så gå til personens børn eller andre arvinger.

Afkaldet kan også være relevant, hvis tvangsarvingen er insolvent. Ved at give arveafkald undgår man, at arven går til kreditorerne og kan i stedet gå til andre arvinger, f.eks. personens børn.

 

Ugifte samlevende og tvangsarv

Ugifte samlevende arver ikke automatisk hinanden ifølge arveloven. Hvis du ikke har lavet et gyldigt testamente, vil din arv gå til dine børn, hvis du har nogen. Hvis du ikke har børn, vil den gå til dine søskende eller dine forældre.

Hvis I er ugifte og har boet sammen i mindst 2 år eller har et fælles barn, kan I oprette et udvidet samlevertestamente, der sikrer hinandens arv. Det er den bedste måde at sikre sig, at arven går derhen, hvor man ønsker den. Det kan vi hos Advokat huset Funch & Nielsen hjælpe dig med.

Gratis indledende samtale

Vil du vide mere, så tøv ikke med at kontakte en af vores advokater. Vi står altid klar til at hjælpe dig med rådgivning, skræddersyet til dine specifikke behov.

Kontakt os