Markedsføringsret

Det skal du vide, når du bruger markedsføring i din virksomhed

Markedsføring er et vigtigt element for de fleste erhvervsdrivende virksomheder som vil optimere og skabe succes. I takt med den digitale udvikling og brugen af online markedsføring, kan det dog være vanskeligt at navigere i markedsføringsrettens regler.

Der kommer løbende flere sociale digitale platforme til og dermed også nye måder at kunne markedsføre sig på. Som erhvervsdrivende skal du derfor være opmærksom på, hvordan du må markedsføre din virksomhed.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Hvem gælder markedsføringsloven for?

Markedsføringsretten er nedskrevet i markedsføringsloven.

Markedsføringsloven er gældende for alle private erhvervsvirksomheder og for offentlige virksomheder i det omfang, der udbydes produkter på markedet.

Enhver kommerciel kommunikation med markedet, vil være omfattet af loven. Derfor er alt kommunikation fra før et salg (f.eks. en reklame) og under et salg (f.eks. kontraktsvilkår) til alt efter et salg (f.eks. inkasso) omfattet.

Loven beskytter forbrugeren og de erhvervsdrivende imellem og regulerer, hvordan virksomheder må opføre sig overfor omverdenen.

 

Markedsføringslovens regel om god markedsføringsskik

Måske har du hørt, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik.

God markedsføringsskik beskriver markedsføringslovens formål og den generelle norm. Alle erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

Men hvordan udvises god markedsføringsskik? God markedsføringsskik er i løbende udvikling, og det er op til domstolenes at finde ud af, hvad god markedsføringsskik er.

I bund og grund handler det om, at man som erhvervsdrivende skal opføre sig ordentligt både over for forbrugeren og overfor for erhvervsdrivende. Man må derfor ikke være køns- eller racediskriminerende, påtrængende eller på anden måde generende.

Ved vurderingen er der fokus på gennemsnitsforbrugere - herunder hvordan en gennemsnitsforbruger tænker og handler.

Det vil f.eks. være i strid med god markedsføringsskik, hvis du reklamerer med, at noget er ‘gratis’, og det i sidste ende ikke er tilfældet. Lige såvel som hvis du oplyser om en væsentlig besparelse på et produkt, men der i bund og grund er tale om et salgstrick.


Hvad regulerer markedsføringsloven?

Markedsføringsloven omfatter adskillige regler.

Hos Advokathuset Funch & Nielsen står vi klar til at rådgive dig, hvad end det gælder generel vejledning, eller du vil påberåbe dig en specifik overtrædelse af markedsføringsloven fra en konkurrerende erhvervsvirksomhed.

Markedsføringsloven regulerer bl.a.:

 • Vildledende handlinger og undladelser
 • Aggressiv handelspraksis
 • Skjult reklame
 • Sammenlignende reklame
 • Direkte markedsføring / spam
 • Handelspraksis rettet mod børn og unge

Hos Advokathuset Funch & Nielsen kan vi hjælpe dig med bl.a.:

 • God markedsføringsskik
 • Diskrimination
 • Tvister og krænkelser
 • Forbrugerret
 • Prismarkedsføring
 • Reklame
 • Miljømarkedsføring
 • Mærknings- og certificeringskrav
 • E-handel
 • Direkte markedsføring, spam og samtykke
 • Spillelovgivning
 • Sammenlignende reklame


Hvad er SPAM?

Markedsføringsloven forbyder bl.a. direkte marketing - også kaldet spamforbuddet.

Spamforbuddet dækker over, at du ikke må sende henvendelser med henblik på markedsføring, hvis modtageren ikke har givet sit samtykke. Det vil derfor sige, at hvis en forbruger ikke har givet sit samtykke til følgende, er det i strid med markedsføringslovens spamforbud at:

 • Sende nyhedsbreve
 • Sende tilbud til en forbruger om at deltage i en konkurrence
 • Sende mail til tidligere kunde for at minde kunde om virksomheden
 • Sende rabatkode til tidligere kunde

Forbuddet omfatter enhver form for markedsføring, og overtrædelse heraf kan straffes med en bøde.

Hvis du derimod har et samtykke til ovenstående, er der i udgangspunktet ikke noget til hinder for at rette markedsføringen direkte til modtageren. Vær dog opmærksom på, at du ved behandling af personoplysninger skal overholde databeskyttelsesforordningen. Læs mere om GDPR.


Hvilken myndighed fører tilsyn?

Tilsynet af overholdelse af markedsføringsloven foretages af Forbrugerombudsmanden, der er en uafhængig myndighed. Forbrugerombudsmanden kan på baggrund af klager eller eget initiativ optage en sag til behandling. Du kan læse mere om Forbrugerombudsmanden.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail