Skelforretning

Er du og din nabo blevet uenige om hvor skellet går mellem jeres ejendomme? Så kan det blive nødvendigt at få foretaget en såkaldt skelforretning.

Ved en skelforretning antages en landinspektør til at finde skellet mellem to ejendomme. Landinspektøren skal være upartisk og hans eneste opgave er at finde rette skel.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Det kan være en rigtig god ide, at få hjælp af en advokat til at varetage dine interesser ved skelforretningen. Omkostningen til advokatbistand og til skelforretningen er typisk dækket af din retshjælpsforsikring i din husforsikring, så du kun står med udgiften til forsikringens selvrisiko.

Når du henvender dig til os med en skelsag, gennemgår vi altid sagen og giver dig vores vurdering af din sag.

Det er altid en god ide at holde sig venner med sine naboer, så vi prøver altid om vi kan finde en mindelig løsning i samarbejde med dig. Det kan dog blive nødvendigt at afholde en såkaldt skelforretning, for at få fastlagt skellets rette placering. En skelforretning kan være en langvarig sag, og den er ikke mindst meget dyr, så det kræver mange overvejelser før man anmoder om en skelforretning.

 

Hvad er udgiften ved skelforretning?

Udgiften til Landinspektøren som foretager skelforretningen, svinger mellem 30.000 kr. til op imod 150.000 kr. afhængig af skellets kompleksitet og ikke mindst længde. Udgiften til advokatbistand vil typisk være lavere end til Landinspektøren.

 

Har du en husforsikring, der kan hjælpe dig?

Har du en husforsikring hvor der er inkluderet en retshjælpsforsikring, vil forsikringen typisk dække dine omkostninger. Din advokat ansøger forsikringsselskabet, og du skal ikke gøre noget i den forbindelse. Kan man ikke få retshjælp til en skelforretning, skal man nøje afveje om den økonomiske risiko er for stor i forhold til det man vil opnå.

 

Hvordan foregår en skelforretning?

Til selve skelforretningen laver advokaten en sagsfremstilling set fra din side. Advokaten gennemgår også mulighederne for vidneførsel samt indhentelse af eksempelvis gamle luftfotos som kan støtte din sag.
Landinspektøren indkalder til skelforretningen, hvor begge parter mødes ved skellet sammen med advokaterne, indkaldte vidner møder også op og afgiver deres forklaring. Afhængig af sagens kompleksitet afgør landinspektøren sagen på stedet eller senere skriftligt.

Er en af parterne utilfreds med landinspektørens afgørelse kan sagen indbringes for domstolene. Skellet er således først endeligt, når der engang falder endelig dom i sagen.

Er begge parter tilfredse med afgørelsen og/eller finder et forlig på baggrund heraf, fordeles udgiften mellem parterne til Landinspektøren ved et såkaldt Hegnssyn.

Ved en skelforretning er der mange faktorer som man skal overveje, tidsfrister som skal overholdes og juridiske overvejelser som skal gøres.

Tag fat i en af vores advokater, så hjælper vi dig godt igennem en skelforretning.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail