Skelforretning

Er du og din nabo blevet uenige om hvor skellet går mellem jeres ejendomme? Så kan det blive nødvendigt at få foretaget en såkaldt skelforretning.

Ved en skelforretning antages en landinspektør til at finde skellet mellem to ejendomme. Landinspektøren skal være upartisk og hans eneste opgave er at finde rette skel.

Brug for hjælp?

Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Kontakt os

Overvejelser før skelforretning

Det kan være en rigtig god ide, at få hjælp af en advokat til at varetage dine interesser ved skelforretningen. Omkostningen til advokatbistand og til skelforretningen er typisk dækket af din retshjælpsforsikring i din husforsikring, så du kun står med udgiften til forsikringens selvrisiko.

Når du henvender dig til os med en skelsag, gennemgår vi altid sagen, og giver dig vores vurdering af din sag.

Det er altid en god ide at holde sig venner med sine naboer, så vi prøver altid, om vi kan finde en mindelig løsning i samarbejde med dig. Det kan dog blive nødvendigt at afholde en såkaldt skelforretning, for at få fastlagt skellets rette placering. En skelforretning kan være en langvarig sag, og den er ikke mindst meget dyr, så det kræver mange overvejelser, før man anmoder om en skelforretning.

 

Hvad er udgiften ved skelforretning?

Udgiften til Landinspektøren som foretager skelforretningen, svinger mellem 30.000 kr. til op imod 150.000 kr. afhængig af skellets kompleksitet og ikke mindst længde. Udgiften til advokatbistand vil typisk være lavere end til Landinspektøren.

 

Har du en husforsikring, der kan hjælpe dig?

Har du en husforsikring, hvor der er inkluderet en retshjælpsforsikring, vil forsikringen typisk dække dine omkostninger. Din advokat ansøger om dækningen hos forsikringsselskabet, og du skal ikke gøre noget i den forbindelse. Kan man ikke få retshjælp til en skelforretning, skal man nøje afveje, om den økonomiske risiko er for stor i forhold til det, man vil opnå.

 

Hvordan foregår en skelforretning?

Til selve skelforretningen laver advokaten en sagsfremstilling set fra din side. Advokaten gennemgår også mulighederne for vidneførsel samt indhentelse af f.eks. gamle luftfotos som kan støtte din sag.

Landinspektøren indkalder til skelforretningen, hvor begge parter mødes ved skellet sammen med advokaterne. Indkaldte vidner møder også op og afgiver deres forklaring. Afhængig af sagens kompleksitet afgør landinspektøren sagen på stedet eller senere skriftligt.

Er en af parterne utilfreds med landinspektørens afgørelse, kan sagen indbringes for domstolene. Skellet er således først endeligt, når der engang falder endelig dom i sagen.

Er begge parter tilfredse med afgørelsen, eller finder parterne et forlig på baggrund af skelforretningen, fordeles udgiften mellem parterne til Landinspektøren ved et såkaldt Hegnssyn.

Ved en skelforretning er der mange faktorer, som man skal overveje, tidsfrister som skal overholdes og juridiske overvejelser, som skal gøres.

Tag fat i en af vores advokater, så hjælper vi dig godt igennem en skelforretning.

 

Hvornår er det relevant at rekvirere en skelforretning, og hvad kræver det?

Uenigheder og retlig interesse

For at afholde en skelforretning skal du først have retlig interesse. Det handler om, hvorvidt du har ret til at sagsøge nogen.

Retlig interesse handler om, hvorvidt du har et krav, der kan afgøres ved en skelforretning. For at dette krav kan vurderes, er det nødvendigt, at der er en faktisk uenighed mellem dig og din nabo, og at denne uenighed kan løses ved en skelforretning. Det er også nødvendigt, at du har en konkret interesse i sagen. Dette er normalt opfyldt, da det direkte påvirker, hvor din grund går hen, og det kan også have økonomiske konsekvenser for dig.

Undtagelser for skelforretning

For at afholde en skelforretning over et skel er det nødvendigt, at de omstridte ejendomme tilhører forskellige ejere. Det betyder, at du ikke kan afholde en skelforretning for at fastlægge skellet mellem to ejendomme, som du ejer, eller mellem parceller, der hører til en enkelt ejendom.

Vi hjælper dig gerne med at vurdere, om det er nødvendigt at arrangere en skoforretning, og hvilke muligheder, der er for succes. Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail