Fremtidsfuldmagt: Har jeg brug for en?

Alle myndige personer kan bruge en fremtidsfuldmagt. At oprette en fremtidsfuldmagt er en effektiv måde at sikre, at dine interesser bliver varetaget, hvis du en dag bliver syg eller dement og ikke længere kan træffe dine egne beslutninger.
Fremtidsfuldmagt - familieret

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Forestil dig, at du en dag bliver syg eller kommer ud for en ulykke, og ikke længere kan træffe beslutninger selv. I det tilfælde har du brug for andres hjælp, og med en fremtidsfuldmagt har du selv mulighed for på forhånd at vælge den eller de personer, som skal tage alle vigtige beslutninger for dig, hvis du ikke længere selv er i stand til det.

 

Hvorfor er fremtidsfuldmagter vigtige?

Nogle tænker måske, at de er for unge til at oprette en fremtidsfuldmagt, men faktum er, at en fremtidsfuldmagt er relevant for alle myndige personer. Og hvorfor så det?

Fordi forudsete omstændigheder, ulykker og sygdomme kan ske for alle, uanset alder. Uanset om det er en bilulykke eller pludselig sygdom, kan disse situationer opstå uden varsel. En fremtidsfuldmagt sikrer, at dine ønsker og interesser stadig bliver varetaget, selvom du ikke selv er i stand til det.

Er du selvstændig, er det også en måde at beskytte din virksomheds fremtid. Med en fremtidsfuldmagt kan du vælge, hvem der skal overtage ledelsen af din virksomhed, hvis du pludselig bliver uarbejdsdygtig. På den måde kan du sikre, at din virksomhed fortsat drives af en person, du stoler på.

Klare linjer sikrer dine pårørende for unødig stress. At have en fuldmagt på plads kan reducere familiens stress og bekymring i tilfælde af en krise. Den præciserer, hvem der er ansvarlig for at træffe beslutninger på dine vegne, hvilket kan minimere konflikter og ubehagelige diskussioner i en allerede svær tid.

 

Jeg er gift - skal jeg have en separat fremtidsfuldmagt?

Ja, begge parter i et ægteskab skal have deres egen fremtidsfuldmagt. Det betyder, at I skal oprette to selvstændige fuldmagter, selv om de indeholder de samme punkter.

Hvis I planlægger at oprette fuldmagter til hinanden, bør I også overveje at udpege en subsidiær fuldmægtig – altså en slags en backup, som kan træde til som jeres fuldmægtig, hvis jeres ægtefælle af en eller anden årsag ikke kan påtage sig opgaven.

 

Ophør af fremtidsfuldmagter

En fremtidsfuldmagt ophører ved din død eller hvis du bliver underlagt værgemål, medmindre værgemålet vedrører noget uden for fuldmagtens omfang.

Fremtidsfuldmagten ophører også, hvis fremtidsfuldmægtigen:

  • Ikke længere ønsker at være din fremtidsfuldmægtig.
  • Selv bliver underlagt værgemål.
  • Selv har en fremtidsfuldmagt, som træder i kraft.

Fremtidsfuldmagten ophører dog ikke, hvis du har udpeget andre fuldmægtige, som kan træde til i sådanne situationer.

Fuldmagtsforholdet kan også ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om fremtidsfuldmægtigens evner til at repræsentere dig. Familieretshuset kan i så fald indlede en sag om værgemål, hvis de vurderer, at det nødvendigt af hensyn til dig.

 

I Danmark er oprettelsen af en fremtidsfuldmagt relativt enkel, og det er en investering i din fremtid og din families velbefindende. Uanset om du er ung, gammel, gift eller single, er det vigtigt at tage skridt til at sikre, at dine ønsker bliver opfyldt, hvis du ikke selv er i stand til at varetage dem.

Har du spørgsmål om fremtidsfuldmagter eller brug for hjælp til at oprette en?

Hvis du gerne vil oprette en fremtidsfuldmagt eller bare vil vide mere om det, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan ringe til os på +45 33 33 71 33 eller sende en mail til kontakt@advokathuset.dk.

Vores erfarne familieadvokater er klar til at rådgive dig efter dine behov og interesser.

 

Kontakt os