Fremtidsfuldmagter

Vil du bestemme, hvem der i fremtiden skal træffe beslutninger på din vegne?

Ønsker du selv at bestemme, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du i fremtiden selv bliver ude af stand til at varetage dine interesser? Hvis ja, så bør du oprette en fremtidsfuldmagt.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du opretter nu, men som først træder i kraft engang i fremtiden, hvis der bliver behov for det. Det kan f.eks. være på grund af fremskreden demens, alvorlig hjerneskade eller en anden ulykke.

Fremtidsfuldmagten er et juridisk fundament, som gør det muligt for den eller de personer, du har udpeget at handle på dine vegne i økonomiske og/eller personlige anliggender, hvis du ikke selv er i stand til at varetage dine interesser.

 


Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, og du bliver ude af stand til selv at varetage dine personlige og/eller økonomiske interesser, og der kræves handling f.eks. i forbindelse med hussalg, flytning til plejebolig eller lignende, er dine pårørende nødsagede til at søge Familieretshuset om at iværksætte et værgemål for dig.

Et værgemål giver også et juridisk fundament, som gør det muligt for en anden person at handle på dine vegne i økonomiske og/eller personlige anliggender. Der er dog flere åbenlyse ulemper ved værgemål, som du kan undgå ved at oprette en fremtidsfuldmagt i stedet. Du kan bl.a. undgå den meget lange sagsbehandlingstid på 6-9 måneder for iværksættelse af et værgemål. Og endnu vigtigere; med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal kunne handle på dine vegne og i hvilket omfang, hvis der måtte blive behov for det.

Så vil du gøre det let for dine pårørende at hjælpe dig, så bør du oprette en fremtidsfuldmagt.


Hvad kan der gives fuldmagt til?

I en fremtidsfuldmagt kan du give en eller flere nærmere angivne personer ret til at handle og træffe beslutninger på dine vegne, for så vidt angår både økonomiske og/eller personlige forhold. Det er helt op til dig at beslutte, om fuldmagten skal begrænses til nogle enkelte specifikke forhold, eller om fuldmægtigen i alle henseender skal kunne handle på dine vegne.


Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle myndige personer, som er i stand til at handle fornuftsmæssigt og forstå konsekvenserne af sine handlinger, kan (og bør) oprette en fremtidsfuldmagt. Ingen kan vide, om eller hvornår i livet det bliver nødvendigt med en fremtidsfuldmagt, hvorfor det er relevant for såvel unge som ældre.


Hvem kan indsættes som fremtidsfuldmagtshaver?

Du kan indsætte lige den eller de personer, som du ønsker. En betingelse er dog, at pågældende på tidspunktet for, hvornår fremtidsfuldmagten sættes i kraft, er myndig og ikke selv underlagt værgemål eller en fremtidsfuldmagt.


Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten bør udfærdiges af en advokat, som kan gennemgå betydningen med dig og tilpasse den lige netop dine individuelle ønsker og behov.

Når indholdet er på plads, skal fremtidsfuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret, hvilket kræver underskrift med NemID. Efterfølgende skal du vedkende dig fremtidsfuldmagten for en notar ved personligt fremmøde i nærmeste byret.

Er du fritaget for NemID, har du mulighed for at oprette fremtidsfuldmagten ved personligt fremmøde i Familieretshuset i stedet.


Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder kun i kraft, hvis det bliver nødvendigt. Nødvendigheden kan indtræde som følge af fremskreden demens, en hjerneskade eller anden ulykke, som medfører, at du ikke længere selv kan varetage dine interesser.

I så fald skal den eller de udpegede fremtidsfuldmægtige anmode Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, hvilket de gør, hvis en lægeerklæring bekræfter det fornødne nedsatte funktionsniveau.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail