Janny L. Mikkelsen
Advokat (H)

Janny Lundhus Mikkelsen

Ansat

1.4.2017

Uddannelse

Cand. jur. fra Aarhus Universitet 1995
Advokatbestalling 1999
Møderet for Højesteret 2007
Beneficeret ved Retten i Holstebro og ved Vestre Landsret
Autoriseret bobehandler ved Retten i Holstebro

Sprog

Engelsk

Forretningsområder

Janny Lundhus Mikkelsen beskæftiger sig primært med privatret herunder familieret i bred forstand både med bistand i forbindelse med separation/skilsmisse i form af bodeling og retssager om børns bopæl, sager om tvangsfjernelse af børn samt rådgivning vedrørende arv/oprettelse af testamente og behandling af dødsboer. Herudover er advokat Janny Lundhus Mikkelsen beneficeret forsvarer og har i mange år arbejdet med personskadeerstatning.

Janny Lundhus Mikkelsen bistår med varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Janny Lundhus Mikkelsen er medlem af Danske Familieadvokater.

Janny er desuden autoriseret bobehandler ved Retten i Holstebro

Kontor: Holstebro

Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
Tlf: +45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Sammenhold og samarbejde er nøglen hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S