Alise Møller Henriksen | Receptionist
Juridisk Assistent

Alise Møller Henriksen

Tlf: 96154017 E-mail: amh@advokathuset.dk Læs mere her
Annette Kjer | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Annette Kjer

Tlf: 96 15 40 38 E-mail: ak@advokathuset.dk Læs mere her
Birta Skou | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Birta Skou

Tlf: 69 60 72 82 E-mail: bs@advokathuset.dk Læs mere her
Conny Munk Pedersen | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Conny Munk Pedersen

Tlf: 96 17 25 88 E-mail: cmp@advokathuset.dk Læs mere her
Dorte Odgaard | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Dorte Odgaard

Tlf: 69 60 72 81 E-mail: do@advokathuset.dk Læs mere her
Gitte Handberg | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Gitte Handberg

Tlf: 69 60 72 80 E-mail: gh@advokathuset.dk Læs mere her
Helle D. Larsen | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Helle Dissing Larsen

Tlf: 96 70 31 60 E-mail: hdl@advokathuset.dk Læs mere her
Ina Stougaard Skytte | Juridisk assistent
Juridisk assistent

Ina Stougaard Skytte

Tlf: 69 60 72 86 E-mail: iss@advokathuset.dk Læs mere her
Jannie V. Warthou | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Jannie V. Warthou

Tlf: 96 15 40 25 E-mail: jw@advokathuset.dk Læs mere her
Lone Berg | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Lone Berg

Tlf: 96 17 25 82 E-mail: lb@advokathuset.dk Læs mere her
Majbritt Knudsen | Juridisk assistent elev
Juridisk assistent

Majbritt Knudsen

Tlf: 3021 4863 E-mail: mk@advokathuset.dk Læs mere her
Margit Davidsen | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Margit Davidsen

Tlf: 96 17 25 84 E-mail: md@advokathuset.dk Læs mere her
Mie Kjærgaard Drejer
Juridisk assistent

Mie Kjærgaard Drejer

Tlf: 96 17 25 80 E-mail: mkd@advokathuset.dk Læs mere her
Pia Balling | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Pia Balling

Tlf: 96 15 40 34 E-mail: pb@advokathuset.dk Læs mere her
Pia Toft | Juridisk Assistent
Juridisk Assistent

Pia Toft

Tlf: 96 15 40 32 E-mail: pt@advokathuset.dk Læs mere her
Vibeke Dam Berthelsen | Juridisk assistent - cand. jur.
Juridisk assistent - cand. jur.

Vibeke Dam Berthelsen

Tlf: 96154033 E-mail: vdb@advokathuset.dk Læs mere her
Vibeke Lyngsø
Juridisk assistent elev

Vibeke Lyngsø

Tlf: 30212992 E-mail: vl@advokathuset.dk Læs mere her
Mie Gasberg
Juridisk assistent elev

Mie Gasberg

Tlf: 30 21 28 93 E-mail: mg@advokathuset.dk Læs mere her
Helle Sejersbøl Larsen
Juridisk Assistent

Helle Sejersbøl Larsen

Tlf: 96154021 E-mail: hsl@advokathuset.dk Læs mere her
Lotte Balling
Juridisk Assistent

Lotte Balling

Tlf: 96154012 E-mail: lba@advokathuset.dk Læs mere her