Vebeke Berthelsen
Juridisk assistent - cand. jur.

Vibeke Dam Berthelsen

Ansat

11.01.2021

Område

Dødsbobehandling.

Kontor: Skive

Resenvej 83
7800 Skive
Tlf: +45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Kontor: Nykøbing Mors

Nygade 4
7900 Nykøbing Mors
Tlf: +45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Sammenhold og samarbejde er nøglen hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S