Værdier

Vores værdier baserer sig på at levere effektiv sagsbehandling af høj faglig standard samtidig med, at klienterne skal have let tilgængelighed til sagsbehandleren samt en loyalitetsfølelse og høj moral / troværdighed.

Disse værdier sikres ved, at selskabet på de indre linjer fremmer skabelsen af ​​et højt fagligt niveau i et dynamisk arbejdsmiljø, der er attraktivt for medarbejdere og partnere. Grundlaget for et sådant arbejdsmiljø er et godt arbejdsklima, hvor trivsel, gensidig respekt, loyalitet og ligeværdighed prioriteres højt.