Fri proces

Retssager kan koste mange penge – få rådgivning til at søge fri proces

Hvis du står i en situation, hvor du overvejer at opstarte en retssag, eller hvis du er blevet inddraget i en retssag som sagsøgt, er det afgørende, at du har sikkerhed for omkostningerne, da det ellers kan blive meget dyrt for dig.

Derfor bør du altid få rådgivning hos en advokat om dine muligheder for at søge fri proces. Samtidig er det vigtigt for den samlede risikovurdering og rådgivning om din sag, at du har fuld indsigt i de potentielle omkostninger, der er ved at føre en retssag.

Kontakt derfor gerne en af vores erfarne advokater, som kan vejlede dig om økonomien ved at føre en retssag og få hjælp til at udarbejde en fyldestgørende ansøgning om fri proces.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

De generelle betingelser

Udover at opfylde nærmere økonomiske betingelser, skal du også have ‘rimelig grund til at føre proces’ for at kunne få fri proces. Sagen skal derfor have en stor betydning for dig.

Dette vilkår vil oftest være opfyldt, hvis sagen handler om din bolig, dit arbejde eller dit helbred samt sager, hvor du risikerer at miste forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden. Det følger af Retsplejeloven, at du desuden formodes at have en rimelig grund til at føre proces, når din sag handler om, at du er blevet opsagt fra din lejebolig eller dit arbejde. Ligeledes vil du også have en rimelig grund til at føre proces, hvis du har en personskade, som du skal føre sag om.

Dine chancer for at vinde sagen helt eller delvist, har også betydning for, om du har en rimelig grund til at føre proces. Hvis der er overvejende sandsynlighed for at få medhold i sagen, taler det for, at du kan få fri proces.

Helt bagatelagtige sager om f.eks. mindre pengebeløb udelukker derfor ofte fri proces.
Fri proces vil som udgangspunkt også blive nægtet, hvis din sags omkostninger vil være urimeligt høje set i forhold til det, din sag handler om.

Hvis den sag, du ønsker fri proces til, udspringer fra noget, hvor du er dømt for et strafbart forhold, er fri proces vanskeligt at få og må betragtes som udelukket i langt de fleste tilfælde. Fri proces vil kun helt undtagelsesvist gives, hvis din sag stammer fra din virksomhed eller handler om ærekrænkelser.

Endeligt skal du altid søge om dækning af omkostninger til din sag ved din egen retshjælpsforsikring, inden du søger om fri proces.


De økonomiske betingelser

Når du søger om fri proces – uanset om du er sagsøger eller sagsøgte – har din husstands samlede indkomst afgørende betydning for din ansøgning, da det er et krav, at du også opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Ved beregningen af de økonomiske betingelser for fri proces skal du tage udgangspunkt i årsopgørelsen fra forrige år for dig selv og din evt. samlever/ægtefælle.

Hvis du skal søge i 2024, skal du derfor bruge årsopgørelsen for 2022.

I 2024 må din indtægt som enlig desuden ikke overstige 371.000 kr.
Hvis du er i et ægteskab eller har en samlever, må jeres samlede personlige indkomst ikke være højere end 471.000 kr.

For hvert hjemmeboende barn under 18 år kan du forhøje beløbene ovenfor med 64.000 kr. Hvis du f.eks. har 2 hjemmeboende børn, vil den økonomiske grænse derfor være 471.000 kr. + 128.000 kr. = 599.000 kr.

Afviger din nuværende indkomst væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2022, kan dine aktuelle indkomstforhold undtagelsesvist lægges til grund.

 

Fri proces til småsager

Hvis sagsgenstanden eller værdien af din sag ikke overstiger 50.000 kroner, skal sagen behandles som en såkaldt ‘småsag’.

Der er i Retsplejeloven lagt op til, at du selv skal kunne forberede hele din sag, når den er omfattet af småsagsprocessen, hvorfor fri proces kun vil dække dine udgifter til, at vi møder som din advokat i Retten den dag, sagen skal for en dommer.

Omkostningerne til sagens forberedelse skal du derfor selv betale.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail