Retshjælp

Retssager kan koste mange penge, hvis ikke du har styr på din retshjælpsforsikring

 

Hvis du står i en situation, hvor du har besluttet dig for at anlægge en civilretssag, eller du er blevet inddraget i en retssag som sagsøgt, er det afgørende, at du har sikkerhed for omkostningerne, da retssager kan være meget omkostningstunge.
Samtidig er det vigtigt for den samlede risikovurdering og rådgivning omkring din sag, at du har fuld indsigt i de potentielle omkostninger og ikke mindst, om du har dækning herfor hos din retshjælpsforsikring.
Langt de fleste danskere har en retshjælpsforsikring via deres familieforsikring (indboforsikring), autokaskoforsikring, husforsikring og bådforsikring. Du vil derfor med en sådan forsikring kunne ansøge om dækning for omkostningerne ved at føre retssag.
Kontakt gerne en af vores erfarne advokater, som kan vejlede dig om økonomien ved at føre retssag. Samtidig vil vi også kunne hjælpe med at udarbejde en fyldestgørende ansøgning om retshjælp.

Brug for hjælp?


Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

De generelle betingelser for retshjælpsdækning

Når du skal søge om retshjælpsdækning, stiller de fleste forsikringsselskaber krav om, at ansøgningen udarbejdes af en advokat.

Selve ansøgningen skal beskrive den tvist, du gerne vil have indbragt for domstolene samt den opgjorte værdi af dit krav. Hvis din forsikring vurderer, at du har rimelig grund til at opstarte en retssag, dvs. at du bl.a. har overvejende sandsynlighed for at vinde sagen, vil retshjælpsforsikringen give dig tilsagn om at dække følgende udgifter:

 • Egne sagsomkostninger
 • Omkostninger du pålægges at betale modparten
 • Omkostninger til syn og skøn
 • Omkostninger til retsmægling

Hvis du vinder retssagen, vil modparten oftest blive pålagt at betale sagens omkostninger. Men det er stadig langt fra sikkert, at de tilkendte sagsomkostninger dækker dine fulde omkostninger ved sagen.

Du skal også være opmærksom på, at du selv skal betale en evt. selvrisiko.

 

Undtagelser i din forsikring

Det følger direkte af de generelle retningslinjer i din retshjælpsforsikring, at den ikke dækker en lang række tvister alt efter, hvad de handler om.

Du vil derfor ikke kunne få retshjælpsforsikring til:

 • Tvister om forældremyndighed, bopæl og samvær, der behandles i Byretten
 • Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse, fx ansættelsesforhold
 • Tvister om separation og skilsmisse
 • Arvesager og dødsbobehandling
 • Sager, du kan klage over hos Forbrugerklagenævnet eller andre godkendte nævn
 • Straffe-, skatte- og inkassosager
 • Injuriesager

Visse af disse sagstyper vil du derimod kunne få fri proces til. Det kan en af vores erfarne advokater hjælpe dig med at vurdere og samtidig kan vi også sørge for at udarbejde ansøgningen.

 

De økonomiske betingelser

Når du søger om dækning af omkostningerne til en retssag – uanset om du er sagsøger eller sagsøgte – har din husstands samlede indkomst afgørende betydning for din ansøgning.

Hvis du opfylder nærmere fastsatte økonomiske betingelser, vil du nemlig kunne få retshjælpsdækning uden selvrisiko.
Opfylder du derimod ikke betingelserne, kan du stadig få retshjælpsdækning, men der vil i så fald gælde en selvrisiko på 10% af sagens samlede omkostninger eller minimum 2.500 kr.

De økonomiske betingelser for at få retshjælpsforsikring uden selvrisiko og fri proces er præcis de samme.

Ved beregningen af de økonomiske betingelser for fri proces skal du tage udgangspunkt i årsopgørelsen fra forrige år for dig selv og din evt. samlever/ægtefælle.

Hvis du skal søge i 2022, skal du derfor bruge årsopgørelsen for 2020.

I 2022 må din indtægt som enlig ikke overstige 348.000 kr.
Hvis du er i et ægteskab eller har en samlever, må jeres samlede personlige indkomst ikke være højere end 442.000 kr.

For hvert hjemmeboende barn under 18 år kan beløbene ovenfor forhøjes med 60.000 kr.
Hvis du fx har 2 hjemmeboende børn, vil den økonomiske grænse derfor være 442.000 kr. + 120.000 kr. = 562.000 kr.

Afviger din nuværende indkomst væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2019, kan dine aktuelle indkomstforhold undtagelsesvis lægges til grund.

 

Retshjælp til småsager

Hvis sagsgenstanden eller værdien af din sag handler om er under 50.000 kroner, skal sagen behandles som en såkaldt ‘småsag.

Der er i Retsplejeloven lagt op til, at du selv skal kunne forberede hele din sag, når den er omfattet af småsagsprocessen, hvorfor du kun få kan få dækket dine udgifter til, at vi møder i Retten som din advokat den dag, sagen skal behandles.

Den øvrige del af sagens forberedelse skal du derfor enten selv forestå eller aftale nærmere med din advokat om, hvis du ønsker bistand til den del.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail