Christian T. Markussen
Advokat (L)

Christian Ternvig Markussen

Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2012
Advokatbestalling 2015
Møderet for Landsretten 2021

Sprog

Dansk

Engelsk

Forretningsområder

Advokat Christian Ternvig Markussen beskæftiger sig både med erhvervs- og privatret, herunder særligt retssager og syn og skøn. Derudover yder han erhvervs- og privatretlig rådgivning herunder vedrørende entrepriseret, mangelsager, kontrakt- og aftaleret og ligesom han bistår med berigtigelse af ejendomshandler.

Christian Ternvig Markussen er beneficeret ved Retten i Holstebro som offentlig forsvarer og har erfaring med varetagelse af straffesager for både By- og Landsret.

Christian Ternvig Markussen behandler som beneficeret advokat ligeledes sager om forældremyndighed, bopæl og samvær i børnesager ved Familieretten samt bistår med civile retssager.

Kontor: Holstebro

Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
Tlf: +45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Sammenhold og samarbejde er nøglen hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S