Advokat

Christian Ternvig Markussen

Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2012
Advokatbestalling 2015
Møderet for Landsretten 2021

Sprog

Dansk

Engelsk

Forretningsområder

Advokat Christian Ternvig Markussen beskæftiger sig både med erhvervs- og privatret, herunder særligt retssager og syn og skøn. Derudover yder han erhvervs- og privatretlig rådgivning herunder vedrørende entrepriseret, mangelsager, kontrakt- og aftaleret og ligesom han bistår med berigtigelse af ejendomshandler.

Christian Ternvig Markussen er beneficeret ved Retten i Holstebro som offentlig forsvarer og har erfaring med varetagelse af straffesager for både By- og Landsret.

Christian Ternvig Markussen behandler som beneficeret advokat ligeledes sager om forældremyndighed, bopæl og samvær i børnesager ved Familieretten samt bistår med civile retssager.

Kontor: Holstebro

Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
Tlf: +45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Sammenhold og samarbejde er nøglen hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S