Lejeret

Kend dine rettigheder og forpligtelser - hvad end du er lejer eller udlejer og styrk dit kendskab til lejelovgivningens komplekse regler

Uanset om det er lejeloven eller erhvervslejeloven, der gør sig gældende for lige netop dit konkrete lejemål, kan lejeretten have mange udfordringer. Det er det derfor vigtigt at blive vejledt og have kendskab til reglerne, så du undgår at miste din ret og samtidig kender til dine forpligtelser.

Hos Advokathuset Funch & Nielsen kan vi hjælpe dig med alt lige fra indgåelse af et lejeforhold til en konkret tvist, hvad end du er lejer eller udlejer.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Finder lejeloven eller erhvervslejeloven anvendelse?

Lejeloven gælder for leje af forskellige former for beboelse.
Det kan f.eks. være leje af en hel lejlighed eller blot leje af et enkelt værelse med adgang til køkkenfaciliteter.

Erhvervslejeloven gælder for lejemål, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, herunder erhverv. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at erhvervslejeloven ikke kun omfatter lejemål udlejet til erhverv, men også finder anvendelse, når et lejemål udlejes til andet end beboelse.

For begge regelsæt gælder det, at reglerne er komplekse. Kontakt derfor os for at få svar på netop din problemstilling eller for at få generel vejledning, inden et problem måtte opstå.

 

Er du lejer?

Som lejer er det vigtigt at kende til dine rettigheder og forpligtelser, uanset om det gælder for indgåelse af en lejeaftale, et verserende lejeforhold eller ved fraflytning af et lejemål. Reglerne er mange – og det er myterne om lejeloven ligeså.

I dansk ret er udgangspunktet, at der er aftalefrihed.
Det betyder, at dig og din udlejer frit kan aftale, hvilke betingelser der skal være en del af lejekontrakten.

Men særligt lejeloven beskytter i vid udstrækning dig som lejer. I den er der en række ufravigelige regler, som aldrig kan fraviges til skade for dig som lejer. Og det kan derfor have stor betydning for dig, at du er bekendt med dine rettigheder og pligter.

Hos Advokathuset Funch & Nielsen kan vi bl.a. hjælpe dig med:

 • Gennemsyn af din lejekontrakt
  • Vi tjekker, at lejekontrakten er gyldig i henhold til lejeloven
 • Tvister om huslejestigninger
  • Vi kan vurdere, om udlejer berettiget kan hæve huslejen
 • Forbrugsregnskaber
  • Vi tjekker, om reglerne for forbrugsregnskaber er overholdt, og om du som en følge heraf kan opkræves forbrugsregnskab
 • Mangler ved det lejede
  • Er der skimmelsvamp i lejemålet? Vil udlejer ikke sørge for, at køleskabet virker? Vi gennemgår sammen med dig din sag og kan rette henvendelse til udlejer
 • Fraflytning
  • Er du uenig i udlejers krav om istandsættelse ved fraflytning? Vi vurderer din sag og kan være behjælpelig med det videre forløb
 • Tvistebehandling ved husleje- og beboerklagenævn og Boligretten
  • Er din udlejer ikke indstillet på en mindelig løsning, eller er du part i en sag ved Huslejenævnet eller boligretten, kan vi bistå dig

 

Er du udlejer?

Som udlejer er det vigtigt, at du har kendskab til lejelovens regler - såvel inden et lejemål påbegyndes, under et igangværende lejemål, som ved fraflytning.

Lejeloven beskytter særligt lejeren som den svage part, hvorfor du som udlejer skal passe på.

En lejekontrakt kan f.eks. tilsidesættes som ugyldig, hvis den er i strid med lejelovens ufravigelige regler. Som udlejer kan du altså også risikere at fortabe dine rettigheder, hvis du ikke overholder lejelovens frister for bl.a. fraflytning.

Hos Advokathuset Funch & Nielsen kan vi bl.a. hjælpe dig med:

 • Udarbejdelse af leje- og fremlejekontrakter
  • Vi udfærdiger lejekontrakterne efter gældende regler
 • Generelle lejeretlige problemstillinger
  • Vi har stor erfaring med lejeretlige problemstillinger og kan stå for dialogen med lejeren
 • Huslejens størrelse og lejeregulering
  • Vi vejleder dig om huslejens størrelse for at undgå en senere nedsættelse og tilbagebetaling til lejer
 • Forbrugsregnskaber
  • Vi kan vejlede dig om reglerne for udsendelse og opkrævning
 • Opsigelse/ophævelse
  • Vi kan vurdere, om du er berettiget til at opsige/ophæve lejemålet
 • Fraflytning
  • I hvilket omfang kan du kræve istandsættelse og hvilke frister, skal du overholde?
 • Tvister
  • Er din lejer ikke indstillet på en mindelig løsning, eller er du part i en sag ved
   Huslejenævnet eller Boligretten, kan vi bistå dig.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail