Personskadeerstatning

Få den erstatning du er berettiget til

Er du kommet til skade? Men ved du ikke, hvordan du anmelder din personskade, og hvilke rettigheder og krav du har?

Uanset om din skade skyldes en trafikulykke, en arbejdsskade, en fejlbehandling i sundhedsvæsenet, en forbrydelse, en fritidsulykke eller andet, kan det være vanskeligt og uoverskueligt at opnå den erstatning, du har krav på, hvis ikke du kender til reglerne.

Læs derfor med her og bliv klogere på dine rettigheder, eller kontakt os direkte for at få en vurdering af og hjælp til din sag.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Du kan desværre ikke altid være sikker på at få den personskadeerstatning, som du egentlig er berettiget til. Og du skal huske, at forsikringsselskabet giver dig et tilbud, som du ikke er forpligtet til at sige ‘ja’ til.

Derfor er det altid en god idé at få en advokat til at se på din sag – og her står vi klar til at hjælpe.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Personskade og arbejdsulykker. Herunder f.eks. méngrad, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne
 • Erstatning ved trafikulykker
 • Forsørgertabserstatning / overgangsbeløb
 • Erstatning ved overgreb
 • Skade forårsaget af dyr
 • Faldskader
 • Fritidsulykker
 • Forsikringsformidling

 

Hvad er en personskade?

En personskade defineres som en skade på en persons fysiske eller psykiske helbred. Skader på ting og dyr anses som tingsskader, og de er altså ikke dækket under en personskade.

Har du fået ødelagt ejendele og genstande, kan vi dog også hjælpe dig med det.

 

Jeg har pådraget mig en personskade – hvad gør jeg?

Hvis du pådrager dig en pludselig opstået personskade, anbefaler vi, at du først og fremmest tager et billede af skadesstedet og får oplysninger på evt. skadevolder.

Hvis du har pådraget dig en personskade som følge af en anden person, er det nemlig dig som skadelidte, der skal bevise, at den pågældende er skyld i din skade.

Derfor bør du på skadesstedet:

 • Tage et billede af skadesstedet
 • Indhente oplysninger om evt. skadevolder, såfremt din personskade er pådraget af en ansvarlig skadevolder

Er du kommet til skade, er det også vigtigt, at du henvender dig til egen læge eller sygehuset hurtigst muligt. Formålet med henvendelsen er at sandsynliggøre, at generne er opstået ved den konkrete ulykke og sikre dokumentation for skaden.

Det er vigtigt, at du oplyser alle dine gener og beskriver forløbet, da mangelfulde oplysninger kan have betydning for din erstatning. Dine muligheder for personskadeerstatning afhænger altså i høj grad af, om der kan påvises en sammenhæng mellem ulykken og dine gener.

 

Hvordan og hvor anmelder jeg personskaden?

Herefter skal skaden anmeldes.
Hvordan du søger, og hvor du anmelder din personskade afhænger af skadestypen. Følgende er en generel vejledning, men da en skade skal vurderes konkret, kan der også være andre forhold, du skal være opmærksom på.

 • Trafikulykke: Har du været udsat for en trafikulykke med en involveret modpart, skal skaden anmeldes til bl.a. modpartens lovpligtige ansvarsforsikring.
 • Arbejdsskade: Har du været udsat for en arbejdsskade eller -ulykke, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde din arbejdsskade til sit forsikringsselskab.
  Har du fået en sygdom pga. dit arbejde, vil din læge have pligt til at anmelde skaden.
  Hvis din arbejdsgiver eller læge ikke anmelder ulykken eller sygdommen, kan du eller din fagforening selv anmelde skaden direkte til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring.
 • Patientskade: Har du været udsat for en patientskade, skal skaden anmeldes til Patienterstatningen.
 • Voldsskader: Har du været udsat for vold, skal du anmelde forbrydelsen indenfor 72 timer. Herefter kan du søge om erstatning hos Erstatningsnævnet.
 • Andre ulykker: Faldskader på naboens fortov eller hundebid kan også berettige til erstatning.

Udover den erstatning, du evt. er berettiget til, hvis andre er ansvarlige for din personskade, kan du også være dækket af dine egne privattegnede forsikringer. Lige såvel som du kan være dækket via dit pensionsselskab, din bank og din fagforening.

Derfor bør du kontakte disse for at høre, om du forsikringsmæssigt har nogle fordele hos dem.

 

Kan min personskade forældes?

Du skal også være opmærksom på forældelse.
Et erstatningskrav forældes som udgangspunkt 3 år efter skadens indtræden - dog skal arbejdsulykker anmeldes senest 1 år efter, at ulykken er sket. Det betyder, at det ikke er et krav, at du anmelder skaden straks.

På trods af dette er det dog vores klare anbefaling, at du hurtigst muligt anmelder din personskade, så du ikke risikerer at fortabe din ret til erstatning.

 

Kan jeg opnå erstatning for min personskade?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der for nogle skadestyper gælder særlige regler vedr. erstatningen og erstatningsopgørelsen.

Hvis din skade anerkendes som en personskade, kan du have krav på erstatning og godtgørelse. Men hvorvidt du kan få erstatningen, og hvor meget du kan få afhænger af bl.a. skadestypen, skadens omfang og måden, som skaden er opstået på. Derudover er det også afgørende, hvem erstatningskravet kan rettes mod, herunder om det er et forsikringsselskab, en privatperson og/eller en myndighed.

Følgende fem grundbetingelser er dog en forudsætning for, at andre kan ifalde erstatningsansvar. Alle betingelserne skal være opfyldte:

 1. Der skal være et ansvarsgrundlag
 2. Der skal være lidt et tab
 3. Der skal være årsagssammenhæng
 4. Skaden skal være en påregnelig konsekvens af handlingen
 5. Du må ikke have udvist egen skyld

 

Hvilke typer erstatninger kan jeg få?

De erstatningstyper, du kan få erstatning for, afhænger af, hvordan du er kommet til skade og hvornår.

De forskellige typer erstatninger er:

 • Helbredsudgifter
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for tab af forsørger

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail