Køberet

Kend til dine rettigheder når du køber varer

Om du er privatperson, forbruger eller erhvervsdrivende, så indeholder Købeloven de grundlæggende principper, der giver dig visse rettigheder og forpligtelser.

Og dem bør du være bekendt med, uanset om du køber eller sælger varer. Især som privatperson kan du komme ud for, at en købt vare ikke er som forventet. Det vil ofte være et udtryk for en mangel, hvorfor du bør kende til dine muligheder for at reklamere over den mangel.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Hvad betyder en ‘mangel’ i Købeloven?

I Købeloven kan ‘mangel’ være et vidt begreb. Her er det nemlig f.eks. ikke udtrykt, at den købte vare skal være ‘i stykker’ for at at have en mangel.

Ifølge Købeloven skal en mangel eller årsagen til manglen dog have været til stede på købstidspunktet. Har du først opdaget manglen sent, eller er den kommet efterfølgende, er varen ikke nødvendigvis omfattet af Købeloven.


Det skal du vide som erhvervsdrivende

Som erhvervsdrivende bør du også være bekendt med forbrugerens beskyttelse ved køb af varer hos dig. Det sikrer nemlig, at du kan vurdere en reklamation, indkalkulere risikoen for reklamationer i din forretning samt kunne yde god service for dine kunder.

Orientér dig i Købelovens § 72-87, herunder særligt:

  • Købelovens § 76, som omfatter mangler ved den købte vare
  • Købelovens § 78, som indeholder købers mangelbeføjelser
  • Købelovens §83, som indeholder fristen for at reklamerer over mangler

 

Er du forbruger?

Når du som privatperson handler i en butik, er købet et forbrugerkøb. Ved forbrugerkøb er dit køb beskyttet efter de særlige regler i Købelovens forbrugerafsnit.

Reglerne hjælper dig med at fastslå, hvornår den vare, du har købt, har en mangel.

Reglerne for forbrugerkøb gælder dog kun, når du som privatperson køber en vare af en erhvervsdrivende. Det vil f.eks. sige, når du går ind i en butik og køber en vare til dit hjem.
Som forbruger kan du ikke aftale dårligere vilkår med den erhvervsdrivende i butikken, og derfor kan forbrugerbeskyttelsesreglerne i Købeloven ikke fraviges. Du kan f.eks. ikke aftale en reklamationsret på mindre end 2 år.

Du skal være opmærksom på, at selvom reklamationsretten gælder i 2 år, så er det ikke ensbetydende med, at en mangel ved dit køb var til stede på købstidspunktet og dermed en mangel i købelovens forstand.

Det kan derfor være vanskeligt at vurdere, om manglen ved din købte vare er omfattet af de særlige forbrugerbeskyttelsesregler i købeloven.

Hos Advokathuset, Funch og Nielsen, kan vi hjælpe dig med at vurdere, hvilke rettigheder du har i netop din situation. Det koster ikke noget at spørge - men det kan være dyrt at lade være.

 

Gælder Købeloven for privatkøb og handelskøb?

Ja, Købeloven gælder også for både privatkøb (civilkøb) og handelskøb:

  • Privatkøb dækker over, at du som privatperson handler med en anden privatperson. Det kan f.eks. være, hvis du køber en brugt bil af din nabo.
  • Handelskøb dækker over, at du som erhvervsdrivende handler med en anden erhvervsdrivende.

Det kan f.eks. være, hvis du køber en vare hjem til din virksomhed.

Du skal dog være opmærksom på, at disse køb ikke er omfattet af købelovens særlige forbrugerbeskyttelsesregler. Og derfor er der en række faldgruber, når der er tale om et privatkøb eller handelskøb.

Du skal bl.a. være opmærksom på, at der ved privatkøb og handelskøb er mulighed for at fravige Købelovens regler ved aftale. Det betyder, at du godt kan aftale noget andet end det, der står i Købeloven. Det er f.eks. almindeligt, at en brugt bil forhandles som beset og uden reklamationsret.

Køber du en bil på den måde, er det vanskeligt for dig at gøre mangler gældende mod sælgeren.

 

Er mit køb et forbrugerkøb eller et privatkøb?

Der kan opstår tvivl om, hvorvidt dit køb er et forbrugerkøb eller et privatkøb. Det gælder f.eks., når du køber en vare på nettet eller hos en, der ikke driver en egentlig virksomhed. Normalt vil der her være tale om et privatkøb, men har sælger tidligere solgt lignende varer, kan der i stedet være tale om et forbrugerkøb.

 

Hvilke forskellige regler gælder ved køb i fysisk butik og på nettet?

Når du køber varer i en fysisk butik eller på nettet, gælder der forskellige regler alt efter, om dit køb er et forbrugerkøb, privatkøb eller handelskøb.

Du har som forbruger en særligt beskyttet retsstilling i køberetlige sager om mangler ved leverede varer og ydelser.

Som privatperson eller erhvervsdrivende nyder du ikke som køber samme beskyttelse, som en forbruger. Det samme gør sig gældende som sælger - uanset om du er privatperson eller erhvervsdrivende.

 

Regler ved forbrugerkøb

Du kan stå i en situation, hvor du gerne vil fortryde et køb i en fysisk butik. Desværre er du i den situation ikke sikret fortrydelsesret.

Et køb er i udgangspunktet en bindende aftale, og du har ifølge Købeloven ikke krav på at kunne fortryde et køb i en fysisk butik. Husk derfor altid at undersøge om du i den konkrete fysiske butik har fortrydelsesret ved køb.

Køber du varer online, har du dog altid 14 dages fortrydelsesret på dit køb.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal den vare, du har købt, returneres i pæn stand. Med pæn stand menes som udgangspunkt, at varer skal kunne sælges som ny til en anden kunde.

Vær dog opmærksom på, at nogle butikker har andre krav end blot varens stand, hvis du vil returnere en vare. Det kan f.eks. være, at den skal returneres i original emballage eller med ubrudt plombering. Disse krav skal dog være tydeligt oplyste, inden du køber varen.

En butik kan også have varer, som de har undtaget fra deres generelle vilkår. Det gælder ofte for mad og make-up.

 

Bytte

Butikker tilbyder dig ofte retten til at bytte en vare eller at returnere den og få pengene retur Dog er det ikke noget, butikken er forpligtet til.

Den enkelte butik fastsætter selv vilkårene for returret og bytteret.

Dermed bestemmer butikken:

  • Om du kan få pengene for en vare tilbage
  • Om du kun kan bytte til en anden vare eller få et tilgodebevis
  • Om varen kun kan returneres i den butik, hvor du har købt varen eller i en hel butikskæde

 

Hvad gælder ved online køb fra en fysisk butik?

Køber du en vare af en fysisk butik, der også tilbyder online salg f.eks. via Click&Collect eller via sociale medier såsom Facebook, så gælder reglerne for onlinekøb. Det betyder, at du også her har 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten gælder også, hvis varen er nedsat eller er 2. sortering, eller hvis den erhvervsdrivende fejlagtigt siger, at købet ikke kan fortrydes.

Køber du i stedet varen af en erhvervsdrivende og betaler for varen, når du henter den, er købet ikke omfattet af reglerne ved onlinekøb - heller ikke selvom det foregår f.eks. via Click&Collect eller via sociale medier såsom Facebook.

Du har derfor ikke nødvendigvis fortrydelsesret, og derfor bør du altid undersøge, om den enkelte butik tilbyder fortrydelsesret.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail