Samejeoverenskomst

Sikré hinanden ved køb af fælles bolig med en samejeoverenskomst

Hvis I gerne vil sikre jer selv og hinanden i tilfælde af, at I ikke længere skal eje en fælles bolig sammen, så er det en fordel med en samejeoverenskomst. Den sørger for retfærdige vilkår for begge parter, og på den måde kan fremtidige stridigheder undgås.

Det er altid en fordel at søge professionel hjælp hos din lokale advokat ved udarbejdelse af en samejeoverenskomst. Og vi hjælper gerne bl.a. via et personligt møde, hvor jeres behov og ønsker bliver gennemgået, ved udfærdigelse af en individuelt tilpasset samejeoverenskomst og ved en gennemgang af jeres livssituation og andre behov, I måtte have.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst, samejeaftale, samlivskontrakt eller samejekontrakt er en skriftlig aftale mellem to ejere af en ejendom, hvor ejerne på forhånd har aftalt, hvordan ejendommen skal håndteres, hvis ejerne ikke kan blive enige og forholdet ophører. Der findes ingen love eller regler, som regulerer ophør af sameje.

Samejeoverenskomsten regulerer derfor situationen, hvor jeres samliv ophører i levende live.

I tilfælde af den ene parts død, er det vigtigt, at I har overvejet, hvem der skal arve jer. Se mere om arv og testamente her.

 

Hvem har behov for en samejeoverenskomst, og hvad er reglerne for sameje?

Som udgangspunkt er det kun samlevende, som ejer en bolig i fællesskab, der har brug for en samejeoverenskomst. Samejeoverenskomsten regulerer nemlig de interne forhold ved ophør af samliv.

Hvis I ikke har en samlivsoverenskomst, er der ingen regler, som regulerer, hvad der skal ske med boligen, idet der ikke findes en lov om sameje. I flere tilfælde kan der derfor opstå uenigheder - som de fleste selvfølgelig gerne vil undgå.

Hvis I er gift, er der ægteskabsretlige regler, som bestemmer, hvad der skal ske med boligen ved uenighed. Såfremt I har særeje i ægteskabet, kan I dog alligevel have behov for en samejeoverenskomst.

En samejekontrakt er derfor relevant både ved køb af fast ejendom i form af fælles bolig og ved køb af et fælles sommerhus.

 

Hvad regulerer en samejeoverenskomst, og hvorfor skal jeg oprette en?

I aftalen bestemmes der, hvad der skal ske med ejendommen, hvis I ikke kan blive enige om et salg. Det kan f.eks. være i det tilfælde, at I begge ønsker at overtage ejendommen.

I aftalen kan I ligeledes regulere, hvis I er nået frem til forskellige beløb til udbetalingen. Normalt ejes en ejendom med 50/50, men situationen er alligevel ofte sådan, at den ene part betaler flere løbende udgifter end den anden eller betaler en større udbetaling. I aftalen kan man således forholde sig til de forskellige situationer.

Det er oftest nemmest at lave en fair og korporativ aftale på forhånd - altså også selvom I lige nu ikke ønsker at ophæve jeres samliv. Hvis I ophæver samlivet, og aftalen bliver relevant, kan I nemlig hurtigt slå op i den og følge spisesedlen for, hvordan ejendommen skal realiseres.

I kan altid fravige aftalen ved ophør af samliv, såfremt I er enige. Desværre ser vi ofte, at en samlivsophævelse optrapper konfliktniveauet, og tidligere samlevende ikke kan blive enige.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail