Persondata

Oplysninger i henhold til persondataforordning

Advokathuset Funch & Nielsen P/S anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores arrangementer, du eller din virksomhed etablerer et klientforhold hos os eller som led i vores udøvelse af advokathvervet.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S er at betragte som dataansvarlig. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter.

Til opfyldelse af oplysningspligten iht. persondataforordningen kan du her finde information om vores persondatapolitik i relation til netop din sagstype.

Oplysningspligten kan være begrænset af lov, herunder af vores tavshedspligt samt hvis gennemførelsen heraf kræver en uforholdsmæssig indsats og/eller formålet vil forspildes eller af afgørende hensyn til klientens, tredjemand eller det offentliges interesser taler imod.

Vi kommunikerer primært via e-mail, da det er med til at effektivisere sagsbe­handlingen. Vi benytter sikker mail, i det omfang modtageren kan modtage sik­ker mail. Vi vil begrænse fremsendelse via almindelig mail af cpr. nr., fortrolige og følsomme oplysninger.

Der henvises i øvrigt for nærmere uddybning til vores persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi håndterer de forskellige kategorier.

De personoplysninger, som vi beder om at modtage i relation til hvidvaskloven, er lovpligtige at meddele, for at vi kan etablere klientforholdet og yde den øn­skede bistand.