Sådan køber du på tvangsauktion

Forberedelse

Det er vigtigt at du forbereder dig godt på dit køb, herunder:

 • Du bør undersøge ejendommen grundigt, idet ejendomme på tvangsauktion overdrages uden nogen former for mangelsindsigelser og med fuld ansvarsfraskrivelse for både sælger, fogedretten og rekvirenten. Du har derfor selv risikoen for evt. skjulte fejl og mangler, der senere måtte vise sig, og du køber ejendommen som beset.
 • Du kan aftale med rekvirenten, at du kommer ind og ser huset, og du er velkommen til at tage en byggesagkyndig eller en håndværker med til besigtigelsen.
 • Når du køber på tvangsauktion, er der ingen fortrydelsesret, og der er ikke udarbejdet en tilstandsrapport. Derfor kan du heller ikke tegne en ejerskifteforsikring, der dækker for fejl, som du ikke har set.
 • Du bør læse salgsopstillingen grundigt, og hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du spørge rekvirenten, eller spørge din egen advokat.
 • Gør dig klart, hvad du vil byde og hav din finansiering på plads. Du kan kontakte kreditforeningen, der har pant i ejendommen, inden tvangsauktionen og forsøge at blive forhåndsgodkendt til at overtage lånet helt eller delvist. Hvis dit bud ikke dækker hele restgælden vil denne blive nedsat af kreditforeningen, så den svarer til dit bud.
  Du kan også vælge at lave en ny finansiering af dit køb, drøft evt. dette med dit pengeinstitut.
  Du skal være opmærksom på, at indfrielseskursen på det lån, der skal indfries, kan være over 100, hvorved budsummen kan blive lidt højere, end det du afgav på tvangsauktionen.
 • Ud over det bud, du giver på tvangsauktionen, skal du betale størstebeløbet, der er opgjort i salgsopstillingen. Størstebeløbet dækker rekvirentens omkostninger, restancer til kreditforeningen, brandforsikring, renovation, ejendomsskat og evt. panthaverregnskab. Hvis ejendommen er udlejet, kan der endvidere være et lejerkrav.
 • Du skal undersøge, hvor stor sikkerhedsstillelse du skal medbringe til tvangsauktionen.
 • Du kan vælge at bede din advokat gennemgå salgsopstillingen for dig og hjælpe dig med at få overblik over det økonomiske i forbindelse med købet. Du kan ligeledes få din advokat til at afgive bud for dig på tvangsauktionen, hvis du forinden indbetaler sikkerhedsstillelsen til advokaten. Hvis du i stedet indbetaler sikkerhedsstillelsen til fogedretten, får du ikke pengene tilbage, før du har betalt restancer samt størstebeløbet, hvilket vil sige, at du har pengene ude at stå to gange.
 • Du skal være opmærksom på, at et bud på tvangsauktion er bindende.

 

Tilbagekaldelse af en tvangsauktion

Du skal være opmærksom på, at mange tvangsauktioner bliver afværget, hvis den nuværende ejer betaler det skyldige beløb. En tvangsauktion kan tilbagekaldes helt frem til det øjeblik, hvor der falder hammerslag.

 

Selve auktionsmødet

På auktionsmødet giver rekvirenten oplysninger om ejendommen og dens fysiske forhold, og fogeddommeren beder panthaverne om at opgøre deres krav.

Herefter kan der stilles spørgsmål til rekvirenten.

Fogeddommeren fastsætter et mindste overbud, f.eks. kr. 5.000,00, og herefter starter budgivningen. Der bliver ikke fastsat et startbud, og du kan derfor selv vælge, hvor du vil starte dit bud.

Når der trods tre opfordringer ikke fremkommer flere bud, slutter tvangsauktionen, og der kan ikke længere bydes. Fogeddommeren bekræfter salget ved hammerslag.

Hvis ejer, panthaver eller rekvirenten ikke mener, at det afgivne bud er højt nok, kan det være, at der bliver berammet en ny auktion, som skal afholdes inden 6 uger. Hvis det sker, har du ikke købt ejendommen endnu, men du skal være opmærksom på, at du er bundet af dit bud. Den nye tvangsauktion starter med dit bud.

Der kan indgåes en såkaldt ”hammerslagsaftale” på tvangsauktionen. Det vil sige, at den der har bedt om, at der afholdes en ny tvangsauktion kan tilbagekalde denne. Derefter bliver du ejer, hvis du var højstbydende på den første tvangsauktion.

Du overtager således først ejendommen, når du har fået endeligt hammerslag på enten 1. eller 2. tvangsauktion.

Hvis du bliver højstbydende, skal du straks stille sikkerhed overfor Fogedretten. Sikkerhedsstillelsen skal dække størstebeløbet, restancer i forhold til dit bud samt ¼ af de hæftelser, der kan kræves indfriet. Du kan se i salgsopstillingen, hvad rekvirenten har opgjort størstebeløbet til. Fogedretten accepterer som oftest, at der stilles en mindre sikkerhed på selve auktionsmødet (den lille sikkerhed), og at resten (den store sikkerhed) stilles indenfor en nærmere fastsat frist. Sikkerhedsstillelsen skal betales med mobilepay eller evt. kontanter.

 

Når ejendommen er købt

Du er ejer af ejendommen, straks du har fået hammerslag og når sikkerhedsstillelsen er på plads. Du kan herefter få udleveret nøglen til ejendommen. Ansvaret for ejendommen er nu dit, og du skal hurtigst muligt tegne ny forsikring og tilmelde dig som ny ejer til forsyningsselskaberne, såsom el, vand og varme.

Hvis den tidligere ejer stadig bor i ejendommen, når auktionen er overstået, skal vedkommende flytte. Hvis det ikke sker af egen vilje, kan du rette henvendelse til fogedretten og anmode om deres hjælp til at få vedkommende ud, så du kan overtage huset.

Du bliver efter auktionen opkrævet størstebeløbet af rekvirenten, og når dette er betalt, vil du modtage samtykkeerklæringer. Når du har modtaget samtykkeerklæringerne, kan du bede fogedretten om at frigive din sikkerhedsstillelse og om at udstede auktionsskøde til dig. Det er dit bevis for, at du nu ejer ejendommen.

Du skal til fogedretten betale en auktionsafgift på 0,5% af dit bud og af størstebeløbet. Herudover skal du bruge en udskrift af auktionsbogen, der koster kr. 175,00.

Dit auktionsskøde skal tinglyses, og du kan bede din advokat være dig behjælpelig med dette. Tinglysningsafgiften er på kr. 1.660,00 + 0,6% af købesummen (bud + størstebeløb).

Den gæld, der ikke får dækning ved dit bud, bliver slettet af tingbogen.

Du har et år fra auktionsdagen til at få tinglyst dit auktionsskøde.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Kontakt os her