Vilkår

Ejendomme og løsøre under ”Frisalg” tilhører enten et dødsbo eller et konkursbo.
Ejendomme og løsøre overdrages således som de/det er og forefindes og af tilbudsgiver beset og antaget.
Salget sker uden ansvar for boet, arvingerne, skifteretten og dennes medhjælper, bobestyrer samt kurator for fejl og mangler af enhver art, såvel retslige som faktiske, bortset fra adkomstmangel.