Privat skifte

Hvis du er enig med de øvrige arvinger, kan I skifte privat. Visse betingelser skal dog være opfyldte, og mindst én af arvingerne skal være myndig og solvent. I står selv for at behandle boet og hæfter for gælden, men I kan dog bede Skifteretten om at udpege en bobestyrer, hvis det i løbet af kort tid viser sig, at gælden overstiger værdierne. Et privat skifte skal være afsluttet inden for 1 år efter dødsfaldet.

Vi oplever desværre ofte, at arvingerne kommer galt afsted i forbindelse med, at en ejendom ikke kan sælges. Dels falder værdien af ejendommen ofte drastisk, som tiden går, og det, der til at starte med så ud til at være et solidt plus i regnskabet, kan derfor ende med at give et minus, så boet bliver insolvent. Derudover har man måske brugt af boets kontanter (og måske endda også egne midler) til at betale de løbende omkostninger, og så risikerer man at skulle afholde omkostninger af egen lomme.

Hvis afdøde ejede fast ejendom, skal I derfor grundigt overveje, om der er udsigt til, at ejendommen kan blive solgt inden for 1 år efter dødsfaldet.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail