Bjarne Korsgaard
Advokat (H) / Partner

Bjarne Korsgaard

Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2005
Advokatbestalling 2008
Møderet for Højesteret 2015

Sprog

Engelsk

Forretningsområder

Advokat Bjarne Korsgaard beskæftiger sig med såvel erhvervsret, herunder selskabsret, entrepriseret og insolvensret, samt med privatret, herunder erstatningssager og civile retssager / voldgiftssager.

Bjarne Korsgaard er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel, og påtager sig opgaver som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent.

Certificeret voldgiftsdommer.

Undervisning

Advokat Bjarne Korsgaard har undervist på Aarhus Universitet i såvel statsforfatningsret, forvaltningsret, aftaleret, køberet og erstatningsret.

Kontor: Holstebro

Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
Tlf: +45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Kontor: Thisted

Toldbodgade 4
7700 Thisted
Tlf: + 45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Kontor: Skive

Resenvej 83
7800 Skive
Tlf: +45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Kontor: Nykøbing Mors

Nygade 4
7900 Nykøbing Mors
Tlf: +45 33 33 71 33
Send sikker mail her

Sammenhold og samarbejde er nøglen hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S