Nye regler vedr. brændeovne og pejseindsatse ved ejerskifte af bolig

Forfatterikon  Simon Bjerre

 

Som følge af, at Folketinget ønsker at komme luftforurening til livs, blev der vedtaget en ny lov i december 2020, som har betydning for borgernes boligkøb fremadrettet. Loven betyder kort sagt, at man som køber af en bolig fra den 1. august 2021 skal være opmærksom på, om der installeret en brændeovn, da dette skal fremgå ved tinglysningen af skødet.

Er brændeovnen af ældre dato, er de nye regler særligt interessante. Det fremgår nemlig, at hvis brændeovnen er produceret før 2003, så skal denne sløjfes eller udskiftes til en ny.

Nye regler vedr. brænde og pejseindsatse ved ejerskifte af bolig

Hvor gammel er min brændeovn?

Hvis der er en brændeovn i din nye bolig, så skal du dokumentere dens alder. Dette kan du gøre på forskellige måder, heriblandt:

 1. Ved at indsende en prøvningsattest
 2. Dokumentere at brændeovnen er svanemærket, eller
 3. Få en erklæring fra en skorstensfejer

Sælgeren af boligen vil muligvis kunne hjælpe med at finde oplysningerne om brændeovnen. Herudover kan man evt. henvende sig til producenten af brændeovnen for at få en afklaring.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dokumentationen skal være fremsendt til Miljøstyrelsen senest 6 måneder fra overtagelsen af boligen.

 

På købers regning

Hvis det er tilfældet, at der er en brændeovn fra før 2003 i din nye bolig, så skal denne sløjfes eller udskiftes til en ny. Dette skal ske senest 12 måneder efter, at du har overtaget din bolig. Det er vigtigt at påpege, at det er køberen, som står med regningen i forbindelse med udskiftningen af brændeovnen og ikke sælgeren.

 

Ingen regel uden undtagelse

De nye regler er dog ikke absolutte, og der findes nogle undtagelser til udgangspunktet. Det fremgår af bekendtgørelsen, at ovenstående regler ikke gælder for:

 1. Antikke brændeovne produceret før 1920.
 2. Brændekedler.
 3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger.
 4. Brændekomfurer opbygget på stedet.
 5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver så omfattende konstruktions- og/eller bygningsmæssige ændringer, at det nødvendiggør en betydelig indsats fra bygningshåndværkere og deraf følgende omkostninger for erhververen.
 6. Halmfyr.
 7. Kakkelovne.
 8. Masseovne.
 9. Pillefyr.
 10. Åbne pejse

Herudover gælder reglerne ikke såfremt, at der sker ejerskifte i forbindelse med hensidden i uskiftet bo, ved ejerskifte til ægtefælle eller samlever ved forholdets ophør, ved ejerskifte til tinglyst medejer, ved ejerskifte ifm. kolonihavehuse eller andelsboliger, samt hvis erhververen er en juridisk person.

Hvis du er i tvivl om reglerne gælder for dit huskøb, eller hvis du har brug for hjælp til indhentelse af den fornødne dokumentation af brændeovnens alder, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail