Hvad er skjult reklame?

Hvad er skjult reklame?

Det skal være tydeligt, når noget er en reklame. Ellers er det skjult reklame.

Førhen blev sociale medier brugt til kun at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation, men i dag anvendes de også af virksomheder til at reklamere for virksomheden eller virksomhedens produkter gennem kendte og ukendte personer, også kaldet influencere/influenter.

I markedsføringsloven § 6, stk. 4 står der:
”En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handels praksis, herunder reklame. § 81 finder tilsvarende anvendelse”.

Markedsføringsloven gælder altså for alle kommercielle forhold, hvorfor influencere/influenter må ses som omfattet af loven, hvis disse agerer som en medierelateret enkeltmandsvirksomhed og altså i denne henseende agerer i kommercielt henseende.

Indledningsvist må det gøres klart, at man ifølge de presseetiske retningslinjer må skelne klart mellem reklame og “almindeligt” redaktionelt indhold. Hvorfor du altså ikke skal skrive, at dit indhold er reklame, når der er tale om “almindeligt” indhold på profilen.

Men hvornår er der tale om reklame?

Hvis en virksomhed ønsker, at du omtaler dem eller deres produkt, vil det normalt være fordi, din omtale kan fremme deres salg. Virksomheden vil have en kommerciel interesse i at få dig til at omtale den/dens produkt. Hvis du omtaler en virksomhed eller deres produkt på eget initiativ, uden du modtager noget fra virksomheden for at omtale den eller deres produkt(er), vil omtalen derimod ikke være reklame i markedsføringslovens forstand.


Vær i den forbindelse opmærksom på, at gaver også kan være berigelser, og at disse altså ikke fratager dig fra ansvar.

Influencere/influenter som ikke skriver ”annonce”, ”reklame” eller på anden måde gør det tydeligt, at indholdet er sponsoreret, når de poster netop sponsoreret indhold, handler altså i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 4 om ”skjult reklame”. Dette skal især være tydeligt, hvis annoncen retter sig mod børn og unge, da der ifølge loven skal tages særligt hensyn til disse.

Der er også et krav om, at det skal gøres tydeligt, hvem man reklamerer for, jf. E-handelsdirektivet § 9, stk. 1. Denne lov gælder for markedsføring på internettet.

Når forbrugerombudsmanden skal afgøre, om der i et specifikt tilfælde er tale om skjult reklame eller ej, kigger de navnlig på:

  • Om der eksplicit er skrevet “reklame” eller “annonce”.
  • Om ordet “reklame” eller “annonce” fremgår tydeligt på opslaget.
  • Om ordet “reklame” eller “annonce” på anden måde er markeret
  • tydeligt, f.eks. ved anden skriftfarve, fremhævelse eller lignende.

Afsluttende kan tilrådes således, at såfremt du er influencer/influent på de sociale medier, og er i tvivl om, hvorvidt dit indhold er sponsoreret og af erhvervsmæssig karakter, så er det bedre at være på den sikre side, ved tydeligt at angive dette som reklame.

Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

 

Kontakt os