Ny politisk aftale vil sænke søskendes arveafgifter

En politisk aftale om ændringer af personskatten, herunder arveafgiften, blev indgået mellem regeringen og flere partier i december 2023. Aftalen betyder, at det fra 2027 muligvis bliver billigere for søskende at arve efter hinanden.

Den nuværende arvelov

De nuværende regler siger, at arvinger skal betale en boafgift. Ægtefæller og velgørende organisationer er fritaget for denne afgift. For visse arvinger, f.eks. børn, stedbørn, børnebørn og forældre, er boafgiften 15 %. For fjernere familiemedlemmer, herunder søskende, er der en tillægsboafgift på 25 %, hvilket i alt betyder, at søskende skal betale ca. 36,25 % i boafgift, når de arver.

Her kan du se et kort overblik over arveafgifter efter den nuværende arvelov:

  • Ægtefæller og velgørende organisationer: 0% afgift
  • Børn, stedbørn, børnebørn, forældre og samlever (med testamente og som har boet sammen i mindst 2 år): 15% afgift
  • Fjernere familiemedlemmer (søskende, niecer, nevøer, bedsteforældre, tanter og onkler): 15% + 25% afgift

 

Den nye aftale

Den nye aftale medfører, at søskende fra januar 2027 kun skal betale 15 % i boafgift og ikke de 25 % i tillægsboafgift. Boafgiften på 15 % skal kun betales af det beløb, der overstiger bundfradraget, som i 2024 er 333.100 kr. Bundfradraget gælder kun pr. dødsbo, ikke pr. arving.

Et hurtigt overblik over arveloven, hvis den nye aftale træder i kraft:

  • Ægtefæller og velgørende organisationer: 0% afgift
  • Børn, stedbørn, børnebørn, og forældre: 15% afgift
  • Søskende: 15% afgift
  • Andre fjerne familiemedlemmer: 15% + 25% afgift

 

Er det nødvendigt at opdatere dit testamente nu?

Det er dog ikke sikkert, at aftalen bliver gennemført endnu, da det kun er en politisk aftale, og der kan ske ændringer. Der kan dog være omstændigheder, hvor det giver mening at ændre dit testamente nu, f.eks. hvis:

  • Dit nuværende testamente allerede er til fordel for dine søskende og de efter de gældende regler derfor skal betale 15% + 25% i afgift.
  • Du alene har indsat en velgørende organisation som arving for at spare arveafgift til dine søskende.
  • Hvis du frygter, at du ikke vil være i stand til at gøre det på et senere tidspunkt (f.eks. på grund af hjerneskade, demens eller anden alvorlig sygdom).

 

Hvornår skal man betale boafgift?

Boafgiften skal betales, når skifteretten har kontrolleret og godkendt tallene, hvilket kan tage tid. Husk at betale afgiften, ellers kan andre arvinger ende med at skulle betale regningen, hvis en arving bruger sine penge, før de er betalt. Det kan være en fordel at få hjælp fra en advokat eller en bobestyrer for at undgå at bruge penge, man ikke har.

 

Vil du undgå, at dine efterladte skal betale boafgift?

For at undgå, at dine efterladte skal betale boafgift, kan du overveje at give penge som gaver, mens du er i live. Men der er regler for, hvor meget du må give som skattefri gaver, og beløbet ændrer sig fra år til år. Læs mere om afgiftsfrie gaver her.

Ønsker du at høre mere?

Tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kontakt os