Gældsrådgivning til tidligere minkavlere

Der er nu hjælp at hente for de tidligere minkavlere, der har vanskeligt ved at overskue deres økonomiske situation.

Gældsrådgivning til tidligere minkavlere

Erhvervsministeriet har netop udstedt en bekendtgørelse, der indebærer, at tidligere minkavlere kan få vederlagsfri gældsrådgivning, hvis de er eller formodes at være insolvente.

Rådgivningen kan ydes af bl.a. advokater og indebærer, at man efter ansøgning til Finansiel Stabilitet får dækket udgifterne til et gældsrådgivningsforløb.

Rådgivningsforløbet kan have op til 3 etaper:

  • Etape 1 omfatter, at der skabes overblik over den økonomiske situation ved gennemgang af regnskaber, aktiver og den modtagne erstatning, herunder overblik over panterettigheder og andre sikkerheder og kan maksimalt omfatte 10 timers rådgivning.
  • Etape 2 omfatter, at de fremtidige indtægtsmuligheder og gældsserviceringsevne fastlægges og kan maksimalt omfatte 6 timers rådgivning.
  • Etape 3 omfatter vejledning om frivillig akkord henholdsvis offentlig gældssanering og evt. bistand med etablering af en frivillig gældssaneringsaftale og kan maksimalt omfatte 16 timers rådgivning.

Hos Advokathuset Funch & Nielsen har vi stor erfaring indenfor insolvensret og indgåelse af akkorderingsaftaler, og vi tilbyder gratis at gennemgå din sag og se, om du opfylder kriterierne for denne vederlagsfri gældsrådgivning.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail

De her sider kan også være relevante for dig: