19 trafikforseelser, der kan koste dig et klip i kørekortet

Maj 2024
Der er en række færdselsforseelser i Danmark, som kan føre til et klip i kørekortet. Disse forseelser betragtes som alvorlige eller farlige. Hvis du begår dem gentagne gange, kan du blive vurderet til at skulle tage både teoriprøve og køreprøve igen, for muligvis at få dit kørekort tilbage.
Det er vigtigt at bemærke, at visse overtrædelser kan resultere i, at du mister dit kørekort. Derfor er det afgørende at overholde færdselsreglerne.
19 trafikforseelser, der kan koste dig et klip i kørekortet

 

1. Kørsel med en fart, der overskrider fartgrænsen med mere end 30%

Hvis du kører mere end 30% over fartgrænsen, modtager du en straf i form af et klip i dit kørekort. F.eks. i byområder med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, får du et klip, hvis du kører med en hastighed på 65 km/t.

 

2. For kort afstand til bilen foran

Der er ingen fastsat afstand, der anses for at være for kort. Politiet vurderer kort afstand til bilen foran baseret på vej- og vejrforholdene. Det anbefales at holde mindst 2 sekunders afstand for at undgå bøder og klip i kørekortet. Det kan også have andre juridiske konsekvenser, og derfor er det vigtigt altid at holde tilstrækkelig afstand for at undgå problemer med både lovovertrædelser og økonomiske konsekvenser.

 

3. Transport af børn mellem 8 og 15 år på motorcykel uden passende sikkerhedsudstyr

Børn i alderen 8 til 15 år kan blive kørt som passagerer på en motorcykel. Hvis barnet er under 135 cm, skal de sidde i en særlig stol med en rygstøtte på mindst 25 centimeter og fodstøtte. Det er også nødvendigt for barnet at have en styrthjelm på. Hvis barnet sidder i motorcyklens sidevogn, skal de enten være spændt fast med en sele eller have en hjelm på.

 

4. Kørsel med børn under 15 år, der ikke er sikkert fastspændt

Børn under 15 år skal altid være korrekt fastspændt i bilen, når de er passagerer. Det er førerens ansvar at sørge for, at børnene er sikkert fastspændt under kørslen. Manglende overholdelse koster en bøde på 2.000 kr. og et klip i kørekortet. Hvis dit barn er under 135 cm, er det vigtigt at bruge det rigtige udstyr, f.eks. en godkendt autostol eller en selepude.

 

5. Ved ændring af trafikkens placering og retning, der forårsager unødig ulempe eller fare for andre

Når du kører på vejen, skal du være forsigtig og tage hensyn til andre. Det betyder, at når du skifter vejbane, drejer, stopper eller starter din bil, skal du gøre det sikkert uden at forstyrre andre bilister. Hvis din adfærd medfører fare eller unødvendig ulempe for andre, kan det resultere i et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kr. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan dine handlinger kan påvirke andre trafikanter for at undgå disse konsekvenser.

 

6. Ved kørsel mod færdselsretningen

At køre mod færdselsretningen eller i den forkerte vognbane koster et klip i kørekortet og en bøde på 2.000 kr.

 

7. Slalomkørsel eller anden uforsvarlig forbikørsel i tæt trafik

Undgå slalomkørsel eller farlig kørsel for at undgå bøder eller klip i kørekortet. Det er lettere, hvis du er opmærksom på, hvornår du kan skifte vognbane. Du kan gøre det ved det næste kryds, lige efter et kryds for at forlade din nuværende vognbane, når du drejer ved den næste afkørsel, eller når du kører ud fra en tilkørselsrampe. Endelig, skift vognbane, når antallet af vognbaner reduceres og de fletter sammen. Dette bidrager til sikker og lovlig kørsel i tæt trafik.

 

8. Ved ulovlig kørsel i nødsporet

Motorvejens nødspor er kun beregnet til brug i nødsituationer. Det er vigtigt at huske, at ventetid i kø eller langsom kørsel ikke betragtes som en nødsituation, selvom du skal dreje af ved næste afkørsel. Nødsporet må kun benyttes, hvis din bil er brudt sammen og ikke kan køre længere.

Hvis din bil er i stykker, er det vigtigt at trække så langt væk fra vejen som muligt. Dette sikrer, at der er tilstrækkelig plads til eventuelle redningskøretøjer, der måtte passere. Det er essentielt at respektere nødsporet som en nødudgang, og kun at anvende det i tilfælde af reelle nødsituationer.

 

9. Køre frem i et kryds eller lignende for rødt lys

Hvis du kører over for rødt lys, får du et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kr.

 

10. Hvis man overhaler ved et fodgængerfelt

Når du nærmer dig et fodgængerfelt, skal du undlade at overhale andre biler. Det er vigtigt, fordi du måske ikke kan se, om den forankørende bil kører langsomt for at give plads til en fodgænger. Hvis du overhaler, øger du risikoen for, at en fodgænger pludselig krydser vejen foran dig. Så det er bedst at være forsigtig og undgå at overhale ved fodgængerfelter for at sikre sikkerheden for alle.

 

11. Manglende overholdelse af vigepligt

Der er to typer af vigepligt: højre vigepligt og ubetinget vigepligt. Hvis du har højre vigepligt, skal du standse for al trafik, der kommer fra din højre side. Dette gælder for områder uden skilte eller vejmarkeringer, der angiver vigepligt. På den anden side indebærer ubetinget vigepligt, at du skal holde tilbage for trafik fra både højre og venstre. Ubetinget vigepligt er markeret med skilte eller vejmarkeringer, i modsætning til højre vigepligt.

 

12. Ved kørsel venstre om et helleanlæg

På veje med trafik i den modsatte retning er det nødvendigt altid at krydse helleanlægget på højre side.

 

13. Hvis du ikke overholder reglerne om forbud mod overhalinger

At overhale på steder, hvor det er forbudt, eller hvor det kan forstyrre andre, kan resultere i en bøde og et klip i dit kørekort.

Når du overhaler, skal du sikre dig, at der er nok plads i den modkørende bane. Hold øje med signalerne fra den forankørende bil og sørg for, at du kan vende tilbage til din egen bane uden at skabe problemer for andre.

 

14. Hvis man øger farten, når man overhales

Hvis du bliver overhalet, er det vigtigt at holde din hastighed og blive på højre side af vejen. Øg ikke din hastighed, mens en anden bil overhaler, da det kan være farligt og resultere i en bøde på 2000 kr. og et klip i kørekortet. Det er vigtigt at tage hensyn til andre bilister og bevare sikkerheden på vejen.

 

15. Hvis man overskrider spærrelinjer, når man overhaler

Hvis du overhaler og krydser spærrelinjer, vil det resultere i et klip i dit kørekort og en bøde på 2000 kr.

 

16. Ved kørsel over jernbanespor, til trods for signal om standsning

At krydse jernbanespor på ulovlig vis er forbudt. Dette gælder, når lyssignalet viser, at der er et tog på vej, når bommene er nede eller ved at blive sænket, samt når personalet på jernbanen angiver, at toget er på vej.

 

17. Hvis man kører væddeløbskørsel eller kapløbslignende situation.

Indtil marts 2021 blev der givet klip kørekortet for kap- og væddeløbskørsel. Men fra april 2021 blev den slags kørsel betragtet som vanvidskørsel. Nu kan det føre til, at du mister dit kørekort i mindst 3 år, uden mulighed for at få det tilbage. I nogle tilfælde kan politiet endda tage din bil, selvom du har lånt, lejet eller leaset den. Det er vigtigt at være opmærksom på disse ændringer for at undgå alvorlige konsekvenser.

 

18. Hvis man kører med THC i blodet

Kørsel med THC i blodet kan resultere i bøder, selv ved lave koncentrationer. Selvom værdierne af THC, det aktive stof i hash og marihuana, i blodet er meget lave, kan det medføre en bøde og en klip i kørekortet. Allerede ved en koncentration på 0,001 milligram pr. kilo kropsvægt pålægges en bøde svarende til en halv månedsløn. Hvis koncentrationen overstiger 0,003, stiger bødestraffen til en hel månedsløn, og der kan også være risiko for at miste kørekortet. Det er vigtigt at være opmærksom på disse regler for at undgå konsekvenser under kørsel.

 

19. Hvis man anvender, håndholdt GPS, mobiltelefon, iPad, Smartwatch eller lignende.

At bruge en håndholdt mobiltelefon under kørslen resulterer i en bøde og klip i kørekortet. Dette gælder også for andre enheder som GPS, iPad, smartwatch og elektronisk udstyr. Dog er det tilladt at bruge disse enheder, hvis de betjenes ved stemmestyring eller er monteret i en holder eller et betjeningspanel på bilens instrumentbræt.

 

Hvis du får 3 klip inden for 3 år, bliver dit kørekort betinget inddraget, og du skal op til både en teoriprøve og en køreprøve – og bestå disse – for at få det tilbage.

Hvis du har haft kørekort i mindre end 3 år, får du forbud mod at køre bil, når du har fået 2 klip.

Hver frakendelse vil stå på din straffeattest i 3 år, hvorefter den vil blive slettet.

Det kan ske, at du ender med at bryde trafikreglerne på et tidspunkt. Trafikreglerne gælder for alle, uanset om du går, kører bil, cykler, rider eller kører traktor. Hvis du synes, at politiets beslutning om at inddrage dit kørekort eller give dig klip i det, er uretfærdig, så bør du overveje at kontakte en advokat for at få vurderet og eventuelt ført din sag.

Vil du vide mere?

Tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kontakt os