Udbetaling og fordeling af børnepenge

April 2024

Betingelser for at modtage børnepenge

 • Du skal have bopæl i Danmark
 • Du skal betale skat i Danmark eller være skattepligtig her, selv hvis du ikke har indkomst.
 • Dit barn eller dine børn skal være under 18 år.
 • Barnet skal bo hos dig i Danmark – hvis det er i plejefamilie, får plejefamilien børnepengene.
 • Du skal have boet sammenhængende i Danmark i mindst to år inden for de sidste 10 år.
 • Du skal have en NemKonto.
 • Ved adoption skal du først registreres officielt som barnets forælder og have forældremyndigheden over barnet.

 

De forældre, der bor sammen, får automatisk halvdelen af beløbet hver

Når du bor sammen med dit barns anden forælder, og I har fælles forældremyndighed, skal børne- og ungeydelsen deles ligeligt mellem jer. Halvdelen vil automatisk blive udbetalt til hver af jeres NemKonto. Hvis du og den anden forælder har samme NemKonto, vil hele beløbet blive udbetalt til jeres fælles konto. Fordelingen af beløbet er fast og kan ikke justeres.

 

Forældre der bor hver for sig, kan ændre udbetalingen mellem dem

Når I bor hver for jer, kan I vælge, hvordan I vil have børne- og ungeydelsen udbetalt.

I kan vælge mellem to muligheder:

 • I kan få halvdelen hver.
 • Hele beløbet kan gå til den ene forælder.

Man kan ikke dele beløbet på andre måder, f.eks. 70/30.

Hvis I ønsker at ændre udbetalingen, træder ændringen først i kraft efter, at den er blevet behandlet af Udbetaling Danmark. For eksempel, hvis den anden forælder overdrager sin del af børneydelsen til dig den 10/1, vil ændringen først gælde fra næste kvartal, hvilket betyder, at beløbet vil blive udbetalt den 20/4.

 

Hvis I begge er enige om at ændre, hvordan pengene bliver udbetalt imellem jer.

I kan indgå en aftale om at ændre udbetalingerne, hvis I begge er enige. Dette gøres ved, at den ene forælder, som ønsker at overføre sin del af ydelsen til den anden, logger ind og angiver ændringen af børne- og ungeydelsen.

Senere kan I vælge at ændre aftalen igen, så I begge modtager halvdelen af børne- og ungeydelsen, eller så den ene forælder modtager hele beløbet.

Dette er muligt, hvis barnet flytter til den forælder, som tidligere har overført sin del af ydelsen, eller hvis der foreligger en nyere samværsafgørelse som dokumentation.

Datoen for samværsafgørelsen eller flyttedatoen skal være efter den oprindelige aftales dato, hvor I besluttede at ændre udbetalingen af børne- og ungeydelsen.

 

Hvad hvis I er uenige om at ændre udbetalingen?

Hvis du ikke er enige i at ændre udbetalingen af børne- og ungeydelsen, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

For at få fuld børne- og ungeydelse skal dit barn være registreret på din adresse i folkeregistret, og du skal kunne bevise, at dit barn bor hos dig i mindst 9 ud af 14 dage. Ellers skal du melde barnets flytning til folkeregisteret, hvis dit barn ikke er registreret på samme adresse som dig.

Du kan sende følgende dokumentation:

 • En samværsaftale underskrevet af Familieretshuset ved et personligt møde.
 • En endelig samværsafgørelse fra Familieretshuset eller Ankestyrelsen (bemærk, at afgørelsen ikke kan bruges, hvis samværet kun er midlertidigt).
 • Et forlig indgået i retten og indført i retsbogen.
 • En dom om fast samvær fra domstolene eller Familieretshuset (bemærk, at dommen ikke kan bruges, hvis samværet kun er midlertidigt).

Det er vigtigt at bemærke, at andre former for dokumentation vedrørende samvær ikke kan bruges til at ændre udbetalingen af børne- og ungeydelse.

 

Hvad hvis barnet er flyttet til den anden forælder?

Hvis hele børne- og ungeydelsen går til den ene forælder, og barnet flytter ind hos den anden forælder, kan ydelsen deles ligeligt mellem jer. Det sker ikke automatisk. Det kræver, at den forælder, som barnet flytter til, giver Udbetaling Danmark besked om flytningen, for at ydelsen kan deles.

 

Din halvdel af børne- og ungeydelsen kan blive sat ned

Børne- og ungeydelsen vil stadig blive tilpasset efter din indkomst. Det betyder, at hvis du som forælder betaler topskat, vil din børne- og ungeydelse blive mindre.

Forældre, der tjener over 882.700 kr. om året, vil opleve en reduktion i den børne- og ungeydelse, de modtager i 2024. Udbetaling Danmark foretager en kontrol af, om beløbet, du har modtaget i børne- og ungeydelse det foregående år, er korrekt, når din årsopgørelse er færdig. Selv hvis du og din ægtefælle har godkendt årsopgørelsen inden maj, vil Udbetaling Danmark først foretage en genberegning i maj måned eller senere.

Har du spørgsmål om børne- og ungeydelser, eller har du brug for rådgivning?

Vores advokater med speciale i familieret er altid klar til at hjælpe dig. Tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kontakt os